Vianoce sa v Sýrii a Libanone slávia už dvetisíc rokov.

Ak nič neurobíme, čoskoro tomu tak nemusí byť.

Kána na juhu Libanonu je možným dejiskom prvého Kristovho zázraku. Kráčal po zemi Týru a Sidonu. Poznali ho vo všetkých končinách Sýrie (Mt 4,24). Ťažko uveriť, že dnes sú dedičia prvých Ježišových nasledovníkov nútení odtiaľ odchádzať.

Kresťanstvu tu hrozí zánik. Pridajte sa k pomoci kresťanom v Sýrii a Libanone.

Vaše dary pomôžu konkrétnym ľuďom v núdzi

Majed Almadour, skaut

Majed vyrastá vo vojnou zničenej Sýrii, kde sú deti jednou z najzraniteľnejších skupín. Chýba im zázemie na všetkých úrovniach.Vzdelanie, komunitu dobrých priateľov aj duchovné vedenie mu poskytujú skautské organizácie. Váš dar pomôže skautom aj naďalej fungovať a venovať sa deťom v krajine, kde je aj čistá uniforma luxusom. Prispejte na túto misiu.

Shiraz Mourad, krajčírka

Shiraz je hluchonemá. Nemôže spievať Bohu piesne, ani si vypočuť kázeň v kostole. Preto pomáhame farnosti Zvestovania Panne Márii v Aleppe, aby aj komunite hluchonemých sprostredkovala plnohodnotný život viery a pastoráciu a pomáhala im dôstojne sa o seba postarať. Pomôžme im spoločne.

Nuhad a Shadi s deťmi

Kresťanstvo v Sýrii či Libanone neprežije, ak nebudú vznikať nové kresťanské rodiny, ktoré budú svoje deti viesť k Ježisovi. Finančná situácia, nefunkčný vzdelávací systém a celková neistota v krajine sú prekážkou pre mnohé rodiny. Snažíme sa im pomáhať so vzdelávaním, pastoráciou, či hľadaním práce. Vaša pravidelná pomoc 60 eur mesačne umožní jednému z ich detí chodiť do školy, vzdelávať sa a zažiť kresťanskú formáciu.

Therese a Paul, dôchodcovia

Therese má 60 rokov, žije na juhu Libanonu v meste Sur. Toto je jej kuchyňa – spojená s toaletou, lebo viac miesta v jej skromnom príbytku niet. S manželom sú vegetariáni – na mäso nemajú. Ovocie dávajú dcére a vnukovi. Starajú sa o seba, ako vedia. Sú jednou zo stoviek rodín, ktorým pomáhame potravinovými balíčkami. Dar vo výške 100 eur tejto rodine zabezpečí potravinový balíček na 1 mesiac.

Ich viera je pre nás povzbudením a darom.

Našim darom pre nich môže byť neustála modlitba, ale i praktická pomoc.

  • 20 eur zabezpečí zásobu životne dôležitých liekov pre 1 psychiatrického pacienta na 6 mesiacov

  • 100 eur zabezpečí jednej rodine v Libanone a Sýrii potravinový balíček na 1 mesiac

  • 1700 eur pomôže univerzitnému pastoračnému centru pokryť materiály na stretnutia počas celého akademického roka

  • 60 eur mesačne pokryje náklady na formáciu 1 seminaristu

  • 220 eur mesačne zabezpečí kompletné pokrytie nákladov pre 1 žiaka základnej školy (jedlo, výučba, výučbové materiály, odmena pre učiteľov, uniforma, formácia)

Chcem darovať

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Darujem sumu

Darovať vlastnú sumu

Kontakt

Spôsob platby

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk.

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Visa Logo
Mastercard Logo
TatraPay Logo

Ďakujeme!

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pomáha všade tam, kde sú ľudia prenasledovaní pre vieru, trpia, alebo sú v núdzi. Projekty pomoci, ktoré pravidelne predstavujeme dobrodincom, sú konkrétnymi príkladmi toho, čo nadácia ACN robí na celom svete.

Ak sa na konkrétny projekt vyzbiera viac prostriedkov ako je potrebné, Váš dar bude použitý na podobný projekt v Sýrii a Libanone.

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť.

Vďaka vašej podpore dokážeme lepšie pomáhať trpiacim a prenasledovaným po celom svete.