Kresťanstvo je v Sýrii a Libanone už dvetisíc rokov.

Ak nič neurobíme, čoskoro tomu tak nemusí byť.

Kána na juhu Libanonu je možným dejiskom prvého Kristovho zázraku. Kráčal po zemi Týru a Sidonu. Poznali ho vo všetkých končinách Sýrie (Mt 4,24). Ťažko uveriť, že dnes sú dedičia prvých Ježišových nasledovníkov nútení odtiaľ odchádzať.

Kresťanstvu tu hrozí zánik. Pridajte sa k pomoci kresťanom v Sýrii a Libanone.

Krajinu zasiahol vážny ekonomický kolaps. Prvý raz od prvej svetovej vojny zažívajú Libanončania hlad. Rozsiahlo vypadávajú základné komodity ako elektrina, plyn či lieky. Viaceré nemocnice sú nútené ukončiť svoju činnosť – v ohrození sú tak životy pacientov. Podobne sú na tom aj školy a ďalšie inštitúcie.

Krajinu ochromila hyperinflácia, v súčasnosti najvyššia na svete – prekročila už hodnoty inflácie vo Venezuele a Zimbabwe.
Libanonskí kresťania v takýchto podmienkach veľmi trpia. 60% mladých je bez práce, odborní zamestnanci a mladí ľudia hľadajú možnosti, ako emigrovať buď do krajín Perzského zálivu, alebo na Západ. Väčšinu libanonských emigrantov v súčasnosti tvoria práve kresťania, čo znamená ohrozenie demografickej rovnováhy v krajine.

Po jedenástich rokoch od vypuknutia vojny, ktorá si vyžiadala státisíce obetí na životoch, milióny ľudí pripravila o strechu nad hlavou a zničila mnohé mestá, sa Sýria prepadá do čoraz hlbšej ekonomickej a sociálnej krízy.

90 % obyvateľov žije pod hranicou chudoby. Mesačná mzda neraz neprevyšuje 100 000 sýrskych libier, teda približne 30 dolárov. Sýrčania opúšťajú krajinu.

Ceny sústavne rastú. Ľudí netrápi len nedostatok jedla, ale aj výpadky v zásobovaní liekmi a takmer nedostupná zdravotná starostlivosť. Najhoršie sú na tom vnútorne vysídlené osoby, pretože o sociálnych dávkach sa v tejto krajine prakticky nedá hovoriť. Nebyť angažovanosti Cirkvi, sýrski kresťania by boli ako ovce bez pastiera – zmietali by sa v chaose a neistote.

Vaše dary pomôžu konkrétnym ľuďom v núdzi

Majed Almadour, skaut

Majed vyrastá vo vojnou zničenej Sýrii, kde sú deti jednou z najzraniteľnejších skupín. Chýba im zázemie na všetkých úrovniach.Vzdelanie, komunitu dobrých priateľov aj duchovné vedenie mu poskytujú skautské organizácie. Váš dar pomôže skautom aj naďalej fungovať a venovať sa deťom v krajine, kde je aj čistá uniforma luxusom. Prispejte na túto misiu.

Sestra Juliette a núdzne rodiny

Sestra Juliett slúži núdznym v Libanone na predmestí Bejrútu. Denne im roznáša jedlo, oblečenie, lieky…  Deťom chýba oblečenie, obuv, školské pomôcky. Starí a chorí ľudia žijú často bez elektriny. Pomáhať ľuďom, ktorí sa k nim obracajú, však môže len vďaka podpore dobrodincov. Cez nadáciu ACN sa môžete pridať aj Vy a pomôcť sestre Juliett. Pomôžme im spoločne.


Nihad a Šádí s deťmi

Kresťanstvo v Sýrii a Libanone neprežije, ak nebudú vznikať nové kresťanské rodiny, ktoré budú svoje deti viesť k Ježisovi. Finančná situácia, nefunkčný vzdelávací systém a celková neistota v krajine sú prekážkou pre mnohé rodiny. Snažíme sa im pomáhať so vzdelávaním, pastoráciou, či hľadaním práce. Vaša pravidelná pomoc 60 eur mesačne umožní jednému z ich detí chodiť do školy, vzdelávať sa a zažiť kresťanskú formáciu.

Matka Maguy a libanonské deti

 Libanonské katolícke školy sú výnimočné. Prijímajú žiakov všetkých vyznaní. Kresťania i moslimovia sa tu učia vzájomnému spolužitiu. Dnes im hrozí zánik. Matka Maguy sa každý mesiac obáva, či bude mať dostatok peňazí na zaplatenie učiteľov, autobusov, jedla pre žiakov. Pripojte sa k podpore takmer stovky katolíckych škôl, ktoré deťom ponúkajú bezpečný prístav. Jedinou nádejou na ich záchranu je naša pomoc.

Ich viera je pre nás povzbudením a darom.

Našim darom pre nich môže byť neustála modlitba, ale i praktická pomoc.

  • 20 eur zabezpečí zásobu životne dôležitých liekov pre 1 psychiatrického pacienta na 6 mesiacov

  • 100 eur zabezpečí jednej rodine v Libanone a Sýrii potravinový balíček na 1 mesiac

  • 1700 eur pomôže univerzitnému pastoračnému centru pokryť materiály na stretnutia počas celého akademického roka

  • 60 eur mesačne pokryje náklady na formáciu 1 seminaristu

  • 220 eur mesačne zabezpečí kompletné pokrytie nákladov pre 1 žiaka základnej školy (jedlo, výučba, výučbové materiály, odmena pre učiteľov, uniforma, formácia)

Chcem darovať

Skontrolujte si, prosím, či máte správne zvolený jednorazový alebo pravidelný dar. Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Darujem sumu

Darovať vlastnú sumu

Kontakt

Spôsob darovania

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk.

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Visa Logo
Mastercard Logo
TatraPay Logo

Ďakujeme!

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pomáha všade tam, kde sú ľudia prenasledovaní pre vieru, trpia, alebo sú v núdzi. Projekty pomoci, ktoré pravidelne predstavujeme dobrodincom, sú konkrétnymi príkladmi toho, čo nadácia ACN robí na celom svete.

Ak sa na konkrétny projekt vyzbiera viac prostriedkov ako je potrebné, Váš dar bude použitý na podobný projekt v Sýrii a Libanone.

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť.

Vďaka vašej podpore dokážeme lepšie pomáhať trpiacim a prenasledovaným po celom svete.