Sloboda je veľký dar, ktorý na Slovensku už viac ako 30 rokov umožňuje všetkým rozhodovať o svojom živote a žiť podľa vlastného svedomia. Predstavte si však, že by to tak nebolo.

Predstavte si, že by ste kvôli tomu, že ste veriaci, nedostali prácu, alebo ak, tak len tú najhoršiu. Mali by ste problém nájsť si bezpečné ubytovanie a vždy, keď by ste išli na svätú omšu, obávali by ste sa, že na vás zaútočia exrémisti a že sa už nevrátite domov. Predstavte si, že by ste pravidelne počuli, že vašich známych, alebo niekoho z vašej farnosti zavraždili.

Nepredstaviteľné, však? Žiaľ, pre mnohých kresťanov vo svete je to každodenná realita.

Pri slovách ako náboženská sloboda, utrpenie, útlak, či prenasledovanie sa nám možno v mysli vynárajú otázky. Je to niečo, čo si už dlhé roky na Slovensku nevieme predstaviť, pretože nám nik nebráni vyznávať a praktizovať vieru. Keď sa o tejto téme snažíme hovoriť na verejnosti, často nám ľudia nerozumejú. Aká nesloboda? Veď na Slovensku kresťanom nikto neubližuje.

Áno, na Slovensku sa skutočne máme ako kresťania dobre. Môžeme slobode vyznávať a žiť svoju vieru v Krista. Na svete však žije 300 miliónov kresťanov, ktorí pre svoju vieru v Ježiša Krista každodenne trpia.

Veriaci v Pakistane chcú prísť na omšu. Musia ich však strážiť vojaci.
Kresťanské chrámy v Pakistane strážia pred teroristami vojaci, aj dobrovoľníci z farnosti. Foto: ACN

Takmer vo všetkých krajinách, kde dochádza k porušovaniu náboženskej slobody, sa situácia počas posledných dvoch rokov výrazne zhoršila. Do takzvanej červenej kategórie prvýkrát kleslo 9 krajín, z toho 7 v Afrike – Burkina Faso, Kamerun, Čad, Komory, Konžská demokratická republika, Mali a Mozambik – a 2 v Ázii – Malajzia a Srí Lanka.

Správa o stave náboženskej slobody vo svete 2021, ktorú každé dva roky vypracúva nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ukazuje jedno z najdôležitejších zistení: radikalizácia afrického kontinentu predovšetkým v subsaharskej oblasti a vo východnej Afrike. Zaznamenaný bol dramatický nárast džihádistických skupín a ich krvavého násilia na nevinných ľuďoch – kresťanoch, ale aj ďalších.

K porušeniam náboženskej slobody dochádza až v 42 % afrických krajín. Výraznými príkladmi súčasného stavu sú Burkina Faso a Mozambik.

Miroslav Dzurech pripomína, že radikalizácia sa netýka len afrického kontinentu. Správa o stave náboženskej slobody vo svete 2021 ukazuje nárast nadnárodných islamistických sietí, ktoré sa rozprestierajú na rozsiahlom území od Mali a Mozambiku cez Komory v Indickom oceáne až po Filipíny v Juhočínskom mori. Miroslav Dzurech varuje: „Ich cieľom je vybudovať takzvaný transkontinentálny kalifát.“

Krutá realita vo svete: každý deň zomrie pre vieru v Krista 8 ľudí

Utrpenie našich bratov a sestier má veľa podôb. Kresťania sú v niektorých krajinách často najchudobnejšou vrstvou spoločnosti. Nemôžu si tak dovoliť vzdelanie, alebo žijú v odľahlých regiónoch, kde nie je žiadna práca.

To však nie je všetko.

Sužujú ich aj útoky extrémistov, ktorí sa schovávajú za náboženstvo a ospravedlňujú tak svoju brutalitu. Kresťanov navyše ohrozuje aj neschopnosť autorít riešiť bezpečnosť vlastných obyvateľov. Áno, v niektorých krajinách sa politici boja povedať, že prenasledovať a vraždiť kresťanov je zlé. Navyše, počty útokov na kresťanov sa zvyšujú. Veci dospeli do štádia, kedy vyše 70% všetkých nábožensky motivovaných útokov smeruje na kresťanov. Denne tak pre vieru v Krista zomrie asi 8 ľudí. Každý jeden deň.

Ďalšie stovky tisíc kresťanov denne strádajú, riešia existenčné otázky a nemôžu svoju vieru prežívať bez strachu a naplno. Za týmito číslami sa skrývajú konkrétne príbehy. Príbehy moderných martýrov, svedkov viery, ale aj príbehy nádeje a veľkej Božej milosti. Toto sú niektoré z nich.

Demokratická republika Konngo
Demokratická republika Kongo. Ľudia utekajú pred terorizmom a stávajú sa tzv. vnútorne vysídlenými osobami.

Burkina Faso: vražda otca siedmych detí

V africkom štáte Burkina Faso koncom roka 2019 teroristi z Boko Haram odviedli miestne kresťanské ženy za dedinu a na znak poníženia im odrezali jedno ucho. Bola to zároveň výhražka, že ak neprestúpia na islam, alebo neodídu z rodného kraja, zabijú ich. Nezriedka sa teda stáva, že kresťanov skutočne vraždia.

Pri útoku extrémistov v diecéze Dori zahynul miestny katechéta a otec siedmich detí. Vďaka nadácii ACN môže jeho rodina, ale aj mnoho ďalších, opraviť svoj dom, zaobstarať jedlo a bývanie a základnú zdravotnú starostlivosť, ale napríklad aj hospodárske zvieratá, aby boli viac sebestační.

V Pakistane ročne unesú a prinútia k sobášu 1000 dievčat

Maira Šahbaz je pakistanská kresťanka a má 15 rokov. V apríli 2020 kráčala domov z práce, keď pri nej zastavilo auto s tromi ozbrojenými mužmi. Za bieleho dňa ju uniesli a bola donútená vydať sa za moslima Mohameda Nakaša. Jeho komplici pri úniku strieľali do vzduchu. Vďaka statočným právnikom, ktorých by si bez pomoci nadácie ACN rodina dievčaťa nemohla dovoliť, je dnes dievča doma.

Maira bola podľa výpovedí na súde sexuálne zneužívaná, boli jej podávané drogy a nakoniec sa sama pokúsila o útek. Nadácia ACN je v úzkom kontakte s rodinou a pomocou siete kontaktov poskytuje rodine asistenciu pri všetkých náročných veciach, ktorými prechádza. Dodnes však Šahbazovci, ktorí už dávno prišli o otca, majú strach a skrývajú sa, pretože v očiach moslimských radikálov sa Maira stala zradkyňou.

Zobudím sa každú noc a modlím sa k Bohu za Mairin návrat. Jej detstvo, mladosť a všetko, čo poznala, jej zobrali.

Nighat Šahbaz, matka Mairy
Maira Šahbaz
Maira Šahbaz. Foto: ACN

Problém zhoršil aj Covid

S ohľadom na rozsah ohrozenia a stav núdze považovali vlády jednotlivých krajín za potrebné prijať mimoriadne opatrenia – v niektorých prípadoch v porovnaní so svetskými činnosťami neprimerane obmedzili vykonávanie náboženských obradov.

V niektorých krajinách, napríklad v Pakistane či Indii, bola náboženskej menšine odmietnutá humanitárna pomoc. Na sociálnych sieťach sa pandémia stala príčinou stigmatizácie konkrétnych náboženských skupín, a to pod zámienkou, že práve ony pandémiu spôsobili alebo šírili.

Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske

Toto všetko sú situácie, v ktorých nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi nachádza svoje poslanie: pomáhať všade tam, kde sú kresťania v núdzi, alebo trpia pre vieru v Krista. Chceme, aby títo ľudia zažili dotyk Božej lásky v podobe skutkov konkrétneho milosrdenstva. Pomoc, ktorú dávajú dobrodinci ACN trpiacim buduje duchovné spojenie medzi tými, ktorí majú dostatok a tými, ktorí sú v núdzi.

Takto napĺňame biblický výrok o mystickom Tele Kristovom: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.“ 1 Kor 12, 26

Ak vám nie je osud trpiacich a prenasledovaných ľahostajný, stačí sa jednoducho zapísať do e-mailového klubu podporovateľov nadácie ACN. Ako prvý sa dozviete o najnovších udalostiach, ktoré hýbu životmi ľudí trpiacich pre vieru a budete vedieť ako im pomôcť. Prečo práve u nás? Informácie, s ktorými pracujeme nepochádzajú z tlačových agentúr, nie sú ovplyvňované verejnou mienkou, či záujmami rôznych skupín. Sú to informácie priamo z terénu od našich projektových partnerov, ktorí nám plne dôverujú a delia sa s nami o ich aktuálne trápenia i radosti.

Modlitba za trpiacich nepozná hranice

V prvom rade prosíme všetkých ľudí dobrej vôle o modlitbu. Modlitba buduje vzťah s Bohom a s blížnymi. Aj my môžeme robiť našu prácu len vďaka sile modlitieb tisícov ľudí. Každoročne v októbri organizujeme celosvetovú modlitbovú akciu Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. Do tohto podujatia sa môžete zapojiť s vašimi najmenšími, s vašou školou, či farnosťou.

Na svete je približne 400 tisíc dobrodincov, ktorí pomáhajú trpiacim pre vieru práve prostredníctvom nadácie ACN finančne. Každý podľa svojich možností, pravidelne, či jednorázovo. Dobrodincov ACN často vystihujú Ježišove slová z Markovho evanjelia: „Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala.“

Omšový milodar pomáha kňazom aj celej farnosti

Prostredníctvom nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi môžete požiadať aj o odslúženie svätej omše na váš úmysel. Mnohí túto prax poznajú aj ľudovo ako „dať na omšu“. Tak, ako kresťania od počiatku Cirkvi, môžete aj vy položiť na oltár všetky vaše úmysly, radosti a trápenia, malé aj veľké. A obzvlášť modliť sa za zosnulých.

Svätá omša je ten najvzácnejší dar, ktorý im môžete darovať. Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných. Požiadať o odslúženie svätej omše môžete na tomto odkaze.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako môžete pomôcť trpiacim kresťanom, pridajte sa do nášho e-mailového klubu.

Len vďaka štedrosti dobrodincov môžeme každoročne uskutočniť viac ako 5 000 projektov priamej a adresnej pomoci trpiacim a núdznym. Stanete sa dnes aj Vy nástrojom Božej lásky?