ČERVENÁ STREDA 25. novembra 2020

Postavme sa na pomoc prenasledovaným a trpiacim pre vieru

300 miliónov trpiacich kresťanov potrebuje našu pomoc

Červená je farba mučeníkov. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí.

Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, katedrály, či monumenty po celom svete.

Aj na Slovensku sa rozžiarili červenou farbou objekty národného i lokálneho významu:

 

Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní pre vieru, alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať.

Na Slovensku o tom nehovoríme dostatočne nahlas

Napriek faktu, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa o tejto skutočnosti hovorí málo, alebo vôbec.

V krajinách, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú.

Bohužiaľ, v niektorých krajinách sú bežné aj priame útoky extrémistov na kresťanské komunity.

V týchto vzdialených častiach sveta každý jeden deň kvôli svojej viere zomrie až 11 kresťanov.

Dnes, v čase globálnej pandémie koronavírusu sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, Irak, či Burkina Faso, Južný Sudán, alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria totiž najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili aj to málo, čo mali – aspoň nejakú prácu a spôsob obživy.

Toto je realita, v ktorej žije až 300 miliónov kresťanov po celom svete

A situácia sa, žiaľ, nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.

Za týmito znepokojujúcimi číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej.

Tu sú niektoré z nich:

300 miliónov
kresťanov trpí pre svoju vieru
11 kresťanov
zomrie pre svoju vieru v Krista každý deň
70% útokov
s náboženským motívom sa deje na kresťanoch

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je celosvetová charitatívna organizácia a od roku 2011 je nadáciou pápežského práva podľa chirografu pápeža Benedikta XVI.