Šesť mesiacov po ničivom útoku Hamasu a začiatku izraelskej ofenzívy v Gaze opát Nikodemus zdôraznil naliehavosť nazerania na konflikt z humanitárneho hľadiska. Jeho posolstvo presahuje náboženské a politické hranice.

Na pozadí prebiehajúceho izraelsko-palestínskeho konfliktu zdôrazňuje Nikodemus Schnabel pre nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi dôležitosť kresťanského prístupu k tomuto konfliktu. Nikodemus Schnabel je benediktínsky opát nemeckého opátstva Zosnutia Panny Márie na hore Sion v Jeruzaleme a priorátu v Tabghe pri Galilejskom jazere.

„Ľudia umierajú, zatiaľ čo sa svet prizerá, akoby išlo o obyčajnú hru, v ktorej sa máva vlajkou toho či onoho mužstva. Je to však desivá realita,“ hovorí opát. „Nie je to futbalový zápas. Nejde o to, kto získa body, kto má najpôsobivejšie príbehy a najlepšie fotografie.“

Smutnou pravdou je, ako upozorňuje opát Nikodemus, že mnohí ľudia sa postavili na jednu zo strán bez toho, aby pochopili zložitosť konfliktu: „Žijeme v čase polarizácie. Očakáva sa, že zaujmete jasný postoj a budete vznášať obvinenia, ale ak to urobíte, stanete súčasťou tejto hry. Skutočnosť je veľmi komplikovaná, s množstvom ‘poznámok pod čiarou’ a ‘hranatých a iných zátvoriek’.“

Preto opát Nikodemus rozhodne zdôrazňuje: „Nie som ani za Izrael, ani za Palestínu. Som za ľudskú bytosť. To je môj teologický postoj.“ Podľa opáta Nikodema majú kresťania, židia a moslimovia spoločné presvedčenie, že každá ľudská bytosť je stvorená na Boží obraz, a preto si zaslúži dôstojnosť a rešpekt bez ohľadu na svoju národnosť alebo náboženstvo.

Opát Nikodemus Schnabel z benediktínskeho opátstva Zosnutia Panny Márie v Jeruzaleme

Kresťania trpia medzi dvoma polarizovanými tábormi

Benediktínsky mních poukazuje na nebezpečný naratív oboch strán a zdôrazňuje jeho tragické dôsledky: „Opačnú stranu nikto nenazve ľudskými bytosťami. Používa sa označenie: ‘Nie sú to ľudské bytosti, sú to monštrá, zvery prezlečené za ľudí’,“ vysvetľuje pre ACN. „Je tu nebezpečná tendencia dehumanizovať tých druhých. Rozpráva sa o ‘neutralizácii’ ľudí. Nepoužije sa slovo ‘zabíjať’. Hovorí sa ‘straty’, a pritom sa myslia obete, akoby boli len štatistickým údajom. Zakrýva sa skutočnosť, že sú to ľudské bytosti, ktoré zomierajú rukami iných ľudských bytostí.“

Kresťania v tejto oblasti, ktorú už desaťročia charakterizuje rozdelenie, násilie a politický konflikt medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, čelia mnohým výzvam. „Mnohí ľudia si myslia, že Izrael je synonymom judaizmu a západného sveta, zatiaľ čo Palestínčania sú synonymom islamu a východného sveta; ale kresťania, hoci tvoria len menej ako 2 % obyvateľstva, zvyčajne nezodpovedajú tomuto obrazu a trpia rozdelením, ktoré sa vojnou ešte viac prehĺbilo. V skutočnosti sme obeťami oboch strán,“ objasňuje opát Nikodemus.

A dodáva: „Mám dojem, že niektorí ľudia si myslia, že bez kresťanov by bol tento prípad jednoduchší, pretože vtedy by tu bol jednoznačný čiernobiely obraz konfliktu. Avšak kresťania sú na oboch stranách a komplikujú naratív jasného rozdelenia medzi dvoma znepriatelenými silami.“

Veriaci v Bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme

Kresťanské posolstvo o odpustení

Kresťanská komunita v Izraeli a Palestíne, ktorá je často ignorovaná a marginalizovaná v krajine aj mimo nej, však podľa opáta zohráva veľmi dôležitú úlohu. Je totiž jedinou náboženskou skupinou, ktorá kladie do centra svojho ohlasovania posolstvo súcitu a odpustenia. „Prežívame bolesť a utrpenie spolu s ľuďmi z tej i onej strany. Máme slzy pre obe strany.“

Opát Nikodemus vyzýva na zmenu perspektívy a zdôrazňuje, že každý ľudský život, dokonca aj život hriešnika či zločinca, je stvorený na Boží obraz. Táto spoločná viera troch náboženstiev by mala slúžiť ako pripomienka prirodzenej dôstojnosti a hodnoty každej ľudskej bytosti a zabrániť tomu, aby vojna vnímala človeka len z hľadiska geostrategickej alebo vojenskej politiky.

„Mojím referenčným bodom je Sväté písmo, Biblia, v ktorej som sa od svojho Pána Ježiša Krista naučil, že sa mám modliť za ľudí, ktorí ma nenávidia, a modliť sa aj za tých, ktorí sa dopúšťajú násilia. Povedať to v dnešnej dobe je škandál, ale modlím sa aj za teroristov a za všetkých, ktorí sú do tohto konfliktu zapojení,“ uzatvára opát Nikodemus Schnabel.

 

María Lozano / Dorota Luteránová

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi