Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi víta prepustenie 19 duchovných z nikaragujskej väznice do exilu vo Vatikáne. Tí boli zadržaní za to, že vystupovali proti nespravodlivosti a porušovaniu základných ľudských práv v krajine, no i za svoje slobodné pastoračné pôsobenie. Vyjadrujeme znepokojenie nad tým, že boli nútení opustiť krajinu a upozorňujeme na pokračujúce potláčanie náboženskej slobody v krajine.

Prepustenie oznámila nikaragujská vláda v oficiálnom vyhlásení, ku ktorému pripojila zoznam mien prepustených a vyhostených: dvoch biskupov, pätnásť kňazov a dvoch seminaristov. Skupina bola opustila väzenie v nedeľu 14. januára a v ten istý deň pricestovala do Ríma. Jeden z prepustených zostal vo Venezuele kvôli zdravotným problémom.

Medzi duchovnými v exile sú biskup z Matagalpy Rolando Álvarez, ktorý bol zatknutý v auguste 2022 a odsúdený na 26 rokov väzenia, a biskup zo Siuna Isidoro de Carmen Mora Ortega, zatknutý počas veľkého zásahu v decembri za to, že v homílii spomenul biskupa Álvareza.

Výkonná prezidentka ACN International Regina Lynchová prepustenie duchovných opatrne privítala, poznamenala však, že obavy o náboženskú slobodu v Nikarague pretrvávajú:

“Je dobrou správou, že biskup Rolando Álvarez už nie je vo väzení, no  nesmieme zabúdať, že tam strávil 16 mesiacov. Dúfame, že po dlhom období väzenia dostane potrebnú podporu na zotavenie. ACN sa teší aj z prepustenia druhého biskupa, pätnástich kňazov a dvoch seminaristov, ktorí boli vo väzení kratší čas, ale musíme zdôrazniť, aké nesmierne nespravodlivé je, že boli nútení žiť oddelene od svojich zverencov a rodín. Neistota a strach v kresťanskej komunite sú stále veľké.”

Hromadné prepúšťanie a vyhosťovanie duchovných zapadá do šablóny správania režimu voči Cirkvi a jej členom. V októbri 2023 bolo poslaných do exilu vo Vatikáne dvanásť kňazov a ďalšia skupina bola súčasťou hromadného exilu do USA ešte vo februári 2023.

Medzinárodný tlak, ako politický (od Washingtonu až po Vysokého komisára OSN pre ľudské práva) tak aj mediálny, sa v posledných týždňoch zintenzívnil v reakcii na represie, ktoré v Latinskej Amerike takmer nemajú obdobu.

Svätá stolica nevydala oficiálne vyhlásenie. Portál Vatican News síce informoval o prepustení, ale tón použitý v článku je v ostrom kontraste s optimizmom, ktorý vyjadruje tlačová správa nikaragujskej vlády o vzťahoch medzi Vatikánom a latinskoamerickou vládou.

 

Na fotografii Mons. Rolando José Alvarez Lagos, biskup z Matagalpy v ruinách budovy Caritas v Sebacu, ktorú podpálili stúpenci Daniela Ortegu. November 2018. Foto: Jacques Berset / ACN

Nikaragua sa zbavuje pastierov Cirkvi

Predlžuje sa zoznam duchovných, ktorí museli opustiť krajinu odkedy vláda začala výraznejšie utláčať Cirkev. Významné bolo vyhostenie apoštolského nuncia Waldemara Stanislawa Sommertaga, v marci 2022.

Odliv kňazov už v niektorých diecézach spôsobil pastoračné a administratívne ťažkosti.

“Na čele troch nikaragujských diecéz teraz stoja biskupi, ktorí sú v exile, a to Matagalpa a Esteli – na čele oboch stál Alvarez – a Siuna. Predtým, v roku 2019, odišiel do exilu pomocný biskup Managuy Silvio Báez Ortega, a to z dôvodu zvýšených obáv o bezpečnosť. Ďalšia diecéza má biskupa, ktorý prekročil dôchodkový vek, a arcibiskup Managuy, kardinál Leopoldo Brenes, bude mať v marci 75 rokov,” hovorí Lynchová.

Od roku 2022 bolo v krajine zatknutých 50 kňazov. Podľa niektorých odhadov žije v súčasnosti 15 % nikaragujských duchovných v zahraničí.

Niektorí z nich sa zo strachu pred zatknutím vysťahovali, niektorých režim deportoval a ďalším bol po ceste do zahraničia odopretý opätovný vstup do krajiny. Vláda vyhostila aj zahraničných misionárov, ako napríklad Milosrdné sestry, rád založený svätou Matkou Teréziou, ktorý sa venuje starostlivosti o najchudobnejších a najbiednejších.

“Náboženská sloboda je základnou slobodou a autokratické režimy sa vždy obávajú svedectva a hlasu tých, ktorých život je zasvätený šíreniu evanjelia lásky. Obmedzenia náboženskej slobody pokračujú v krajine, kde štyri z deviatich diecéz majú v súčasnosti biskupov žijúcich v zahraničí. Modlíme sa, aby Cirkev a ľud Nikaraguy jedného dňa mohli slobodne vyjadrovať svoje postoje a praktizovať svoju vieru bez strachu z následkov,” uzavrela Regina Lynchová.

 

Maria Lozanová / Lucia Froncová
Ilustračná fotografia: Socha Krista v Nikarague. ACN –  Pomoc trpiacej Cirkvi, 2019.