VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=atTXylukjy8

Bratmi a sestrami nie sme len preto, že nosíme spoločné priezvisko. Alebo preto, že sme deťmi svojich rodičov. Rodinou sme preto, lebo nás spája Kristus, či žijeme na Orave, v Iraku alebo kdekoľvek inde na svete.

Nepomohol by starý otec – aj z posledných síl – svojmu vnukovi, keby staval dom – domov pre svoju rodinu? Neurobila by matka všetko pre svoje dieťa? Nedala by svojmu synovi aj to posledné, aby mu pomohla?  

Myšlienky otca Branislava Kožucha, ktorý v sobotu celebroval svätú omšu vo farskom kostole v Námestove, smerovali do sŕdc Námestovčanov a ľudí z okolia, ktorí si v ten zasnežený večer našli čas a prišli pozdraviť pápežskú nadáciu ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi a sestru Larsu Rosemary a vyjadriť solidaritu s irackými kresťanmi z Ninivskej planiny. Atmosféru otvorenosti, vnímavosti a ochoty pomôcť prenasledovaným kresťanom bolo cítiť aj v iných častiach Slovenska: v Bratislave, na Orave, v Košiciach.

Cieľom kampane je podporiť návrat kresťanov, výstavbu a rekonštrukciu ich obydlí a infraštruktúry na Ninivskej planine. Slováci môžu svoju spolupatričnosť prenasledovaným kresťanom prejaviť finančným darom priamo na webstránke https://acn-slovensko.darujme.sk/1757/.

Podrobné informácie o kampani nájdete na https://acnslovensko.sk/irak/?p=628 a na stránke https://acnslovensko.sk/irak/