Len niekoľko mesiacov pred voľbami v najľudnatejšej krajine sveta varujú miestne ľudskoprávne organizácie pred rastúcou netoleranciou a útokmi na náboženskú slobodu.

Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami z Indie, ktoré poukazujú na nárast prenasledovania kresťanov.

Podľa indickej ekumenickej organizácie United Christian Forum for Human Rights (UCF), ktorá dokumentuje prípady prenasledovania kresťanov všetkých denominácií súkromnými alebo štátnymi subjektmi, bolo len za prvých dva a pol mesiaca roku 2024 zaznamenaných najmenej 161 prípadov.

V dokumente zaslanom ACN UCF upozorňuje, že krajinu delí len niekoľko týždňov od celoštátnych volieb, ktoré sa budú konať od 19. apríla do 1. júna – teda v čase, keď je sociálne napätie už aj tak vysoké. Vyzýva preto vnútroštátne orgány, aby zabezpečili rovnakú ochranu a práva pre všetkých občanov bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť. “Ako UCF vyzývame naše vedenie, aby ukončilo toto násilie prijatím prísnych opatrení proti páchateľom takýchto zločinov, a dúfame a modlíme sa za pokojné a spravodlivé voľby,” uvádza sa vo vyhlásení, ktoré poskytlo nadácii ACN.

V texte sa uvádza, že v Indii je 19 štátov, kde “kresťanom hrozí smrteľné nebezpečenstvo za to, že praktizujú svoju vieru”. Štátom s najväčším počtom útokov na kresťanov – 47 hlásených incidentov – je Čhattísgarh, “štát notoricky známy svojím sociálnym ostrakizovaním kresťanov”. V tomto štáte sa dokonca vyskytli prípady, keď dedinčania upierali svojim kresťanským susedom právo pochovať svojich mŕtvych podľa kresťanských obradov.

Medzi problémy, na ktoré UCF upozorňuje, patrí aj alarmujúci počet zatknutí kresťanov na základe falošných obvinení z nezákonnej konverzie, ktorých počet len za prvých 75 dní tohto roka dosiahol 122. Uttarpradéš je jedným zo štátov, kde došlo k veľkému počtu takýchto zatknutí.

Chmúrne prognózy pre náboženskú slobodu

India je jednou z najviac znepokojujúcich krajín v správe ACN o náboženskej slobode 2023, pričom ako hlavné dôvody prenasledovania sa uvádzajú “autoritárske vlády” a “etnonáboženský nacionalizmus”.

“Kresťanská komunita v Indii naďalej čelí cielenému násiliu a zločinom z nenávisti,” uvádza sa v správe. “Šírenie filozofie hindutva, ktorú presadzuje hinduistická skupina Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), je hlavnou príčinou tohto rastúceho prenasledovania kresťanov. Hindutva, pravicová forma hinduistického nacionalizmu, je netolerantná voči iným náboženstvám alebo kultúram. Strana BJP, ktorá sa dostala k moci v roku 2014, si osvojila tento ideologický prístup a jej politický úspech podporuje náboženskú nacionalistickú rétoriku a činy.”

V správe sa ďalej uvádza, že “India je príkladom ‘hybridného prenasledovania’, kde sa proti Indom s ‘nesprávnym’ náboženstvom vykonávajú pseudoprávne opatrenia aj krvavé útoky”, a na záver sa konštatuje, že “vyhliadky pre slobodu náboženstva preto zostávajú negatívne”.

ACN vyzýva svojich priateľov a dobrodincov, aby sa modlili za čo najlepší a najbezpečnejší priebeh volieb v Indii a za to, aby sa najmä náboženské menšiny vrátane kresťanov dočkali plného rešpektovania a dodržiavania svojich ľudských a občianskych práv.

 

Filipe d’Avillez, Dorota Luteránová