Litánie k Predrahej Kristovej Krvi sú liturgickou modlitbou, v ktorej sa striedajú poklony a chvály Predrahej Krvi vteleného Božieho Syna, Ježiša Krista. Na liturgické používanie ju schválila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí 24. februára 1960.

Veriacemu v Krista, ktorý sa v zbožnom duchu modlí schválené litánie, sa za obvyklých podmienok udeľujú úplné odpustky (porov. Enchiridion indulgentiarum 1999).

Úcta k Predrahej Kristovej Krvi siaha niekoľko storočí dozadu. Začiatkom 19. storočia založil svätý Gašpar del Bufalo (1786 – 1837) v Taliansku Kongregáciu misionárov Predrahej krvi, vďaka ktorej sa úcta ku Kristovej krvi rozšírila nielen v Európe. V liturgickom kalendári Cirkvi je mesiac júl zasvätený Predrahej Krvi.

Litánie k Predrahej Krvi vzdávajú hold krvi, ktorú náš Pán za nás vylial vo svojom umučení a ktorú nám ponúka v Eucharistii pre našu spásu. Pripomínajú nám nielen utrpenie, ale aj dobro, ktoré nám môže prinášať Krv nášho Pána ako “eucharistický nápoj a občerstvenie duší” pri svätej omši.

Eucharistia, ktorú prijímame pri svätej omši, je skutočne telo, krv, duša a božstvo nášho Pána Ježiša Krista.

Svätý Peter nám pripomína jej význam, keď píše: “Boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista.” (1 Pt 1, 18 – 19). Ako povedal sám náš Pán, Jeho krv sa vylieva na “odpustenie hriechov” (Mt 26, 28).

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi nech nás povzbudia v našom úsilí dôstojne Ho prijímať vo svätom prijímaní a slúžiť Mu i našim blížnym na ceste k večnému životu.

 

Litánie k Predrahej Kristovej krvi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca, zachráň nás.
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova, zachráň nás.
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy, zachráň nás.
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase, zachráň nás.
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní, zachráň nás.
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním, zachráň nás.
Krv Kristova, vyliata na kríži, zachráň nás.
Krv Kristova, cena našej spásy, zachráň nás.
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia, zachráň nás.
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii, zachráň nás.
Krv Kristova, prúd milosrdenstva, zachráň nás.
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi, zachráň nás.
Krv Kristova, odvaha mučeníkov, zachráň nás.
Krv Kristova, sila vyznávačov, zachráň nás.
Krv Kristova, zdroj panien, zachráň nás.
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve, zachráň nás.
Krv Kristova, úľava trpiacich, zachráň nás.
Krv Kristova, potešenie plačúcich, zachráň nás.
Krv Kristova, nádej kajúcich, zachráň nás.
Krv Kristova, útecha umierajúcich, zachráň nás.
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich sŕdc, zachráň nás.
Krv Kristova, závdavok večného života, zachráň nás.
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca, zachráň nás.
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy, zachráň nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.
R. A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.

Modlime sa:
Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy,
aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.