Keď do Dómuè prišli Malé misionárky Nepoškvrneného počatia, privítali ich s veľkou radosťou. Po 40 rokoch má Cirkev v tejto obrovskej farnosti v odľahlom kúte Mozambiku opäť aj ženské služobníčky.

Sestra Mirian dos Santos bola ohromená a dojatá prijatím, ktoré sa jej a ostatným Malým misionárkam Nepoškvrneného počatia dostalo od obyvateľov Dómuè v diecéze Tete na severovýchode Mozambiku. Ľudia sa hrnuli do ulíc a oslavovali.

Toto nadšenie výnimočné aj preto, že posledná ženská kongregácia opustila tento región pred štyrmi desiatkami rokov. Odísť museli kvôli protikatolíckej nevraživosti po tom, ako Mozambik získal nezávislosť od Portugalska v roku 1975 a následne vypukla brutálna občianska vojna. O to významnejší je návrat týchto sestier 10. mája tohto roku.

 

 

Biskup z Tete, Mons. Diamantino Antunes, hovorí, že príchod sestier je dielom Prozreteľnosti. “Je to niečo, čo sme si dlho želali, dokonca o tom snívali. Teraz sa to konečne udialo,” povedal.

V správe adresovanej portugalskej kancelárii ACN sestra Mirian len ťažko skrývala svoje dojatie. “Keď sme videli, ako veľmi ľudia čakali na našu prítomnosť po 40 rokoch bez ženských reholí, boli sme ohromené. Bolo to veľmi jednoduché, ale veľmi vrúcne privítanie.”

Okrem sestry Mirian tvoria komunitu sestry Ana Cláudia Melo a Rita Nascimento a postulantka Agnélia Porto. Sú poverené pastoračnými úlohami, ako je katechéza a vyškolenie viac ako 100 komunitných lídrov, z ktorých niektorí žijú veľmi ďaleko.

“Sme tu, aby sme pomáhali všade, kde môžeme. Tešíme sa, že môžeme prinášať Dobrú zvesť a radosť evanjelia týmto jednoduchým ľuďom, ktorí túžia po Bohu. Spoliehame sa na modlitby a podporu všetkých,” vysvetľuje sestra Rita Nascimento.

 

 

V Dómuè je veľká chudoba. Sestry ešte ani nestihli urobiť súpis najnaliehavejších potrieb, ale už teraz je jasné, že budú potrebovať pomoc. “Farnosť je chudobná a zahŕňa viac ako 100 komunít. Potrebujeme napríklad vozidlo, aby sme sa dostali do vzdialenejších farností. Vieme, že to bude náročná práca, ale dôverujeme Bohu a uvedomujeme si, že je to jeho misia a my sme len slabými nástrojmi v jeho rukách,” hovorí sestra Mirian, ktorá pochádza z Brazílie. Vo svojej správe pre ACN prosí všetkých o modlitby za úspech tejto novej misie.

Prítomnosť sestier v tejto oblasti Mozambiku je znakom dôležitosti medzinárodnej pomoci pre udržanie diela a poslania Cirkvi. Hoci nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zatiaľ sestrám misionárkam priamo nepomáha, za posledných päť rokov podporila 20 projektov v Tete, ktoré sú podľa biskupa veľmi dôležité.

“ACN pomáha mnohými spôsobmi: pri vzdelávaní seminaristov, obnove infraštruktúry, stavbe kaplniek, nákupe vozidiel a najnovšie aj pri nákupe vybavenia pre našu diecéznu rozhlasovú stanicu, aby sme mohli skvalitniť naše vysielanie,” hovorí a dodáva: “Ďakujem všetkým dobrodincom a všetkým, ktorí umožňujú prácu nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.”

 

Paulo Aido, Dorota Luteránová

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi