Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vyzýva v tomto pôstnom období k modlitbe a almužne pre ľudí na Ukrajine, ktorí vstupujú do tretieho roka vojny.

Od Popolcovej stredy – 14. februára – až do veľkonočných sviatkov ponúka ACN možnosť vybrať si oblasť pôstneho odriekania, a ušetrenú sumu darovať obetiam konfliktu na Ukrajine vrátane detí a mládeže, chudobných rodín, ale i kňazov a rehoľníkov. 

V tomto pôste pozývame každého súcitného človeka, aby sa, obrazne povedané, jednou rukou na 40 dní vzdal určitého komfortu, a druhou rukou venoval milodar pre ukrajinské deti, rodiny, starých, chorých a trpiacich. ACN podporuje Cirkev v celej krajine, ktorá neúnavne slúži týmto ľuďom. Potrebuje však našu pomoc a podporu, a to najmä preto, že záujem sveta postupne utícha, vysvetľuje riaditeľ slovenského úradu ACN, Miroslav Dzurech ml. 

Kresťania sa od Popolcovej stredy počas šiestich týždňov sústreďujú na pôst, modlitbu a almužnu. Pomáhajú im pri tom konkrétne pôstne predsavzatia. Medzi návrhy nadácie ACN na 40-dňové pôstne odrieknutie patrí napríklad návšteva kaviarne či reštaurácie, vzdanie sa sladkostí, nepotrebných nákupov alebo cestovania.

Takto usporený výdavok je možné darovať ľuďom v existenčnej núdzi: rodinám a seniorom na Kryme, či vysídlencom na západnej Ukrajine, ktorí sa už nemajú kam vrátiť. Aj malá almužna pomôže pokryť potraviny a jedlo pre núdznych, terapeutickú podporu pre traumatizovaných či pastoračné a voľnočasové aktivity pre deti, ktoré prišli o detstvo. Umožní tiež preťaženým kláštorom a farnostiam na celej Ukrajine pokračovať v službe veriacim a starostlivosti o obete vojny. 

„Počas pôstu sme pozvaní vzdať sa malých príjemností, aby ľudia žijúci vo vojne dostali nevyhnutné potreby. Naše sebazaprenie spojené s almužnou im prinesie nádej a Cirkvi pomôže starať sa o nich,“ hovorí Miroslav Dzurech ml.

Bližšie informácie o kampani Pôst pre Ukrajinu a o možnostiach, ako sa pripojiť, sa nachádzajú na webovej stránke Pôst pre Ukrajinu.

 

Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (v minulosti známa ako Kirche in Not) podporuje Cirkev na Ukrajine už viac ako 60 rokov. Od invázie vo februári 2022 poskytla nadácia ACN krajine pomoc vo výške 15 miliónov eur. Podpora smerovala predovšetkým na urgentnú, existenčnú pomoc spojenú s ubytovaním utečencov v cirkevných kláštoroch a budovách, základné životné potreby pre opustených seniorov a chorých, ako aj na opravy spôsobené útokmi a podporu vzdelávania detí mimo domáceho prostredia.