Približne 34,5 milióna EUR  bolo od roku 2014 poskytnutých darcami pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need na sprostredkovanie pomoci kresťanom v Iraku.

Ninivská planina je starobylou a poslednou baštou kresťanstva v Iraku. Pred vypuknutím vojny v roku 2003 žilo v Iraku približne jeden a pol milióna kresťanov. Dnes sa ich počet odhaduje na  menej ako tristotisíc  a toto číslo naďalej klesá. Ak bude kresťanstvo v Iraku, Sýrii, Libanone, Jordánsku a v iných blízkovýchodných krajinách zdecimované alebo zanikne, Blízky východ príde o svedkov sily milosrdenstva a odpustenia.

Po dobytí severoirackého Mosulu Islamským štátom (ISIS) začiatkom leta 2014 kresťania a iné menšiny z mesta a jeho okolia utiekli – mnohé iba narýchlo a s tým, čo mohli uniesť. Útočisko hľadali najprv v meste Qaraqosh (Bakhdida) na Ninivskej planine a keď sa o niekoľko týždňov neskôr jednotky ISIS prehnali aj týmto mestom, prúdili ďalej do miest Erbil, Alqosh, Dohuk, Zakho, Sulaymaniyah a do iných bezpečnejších miest.

Tieto dve vlny vyhnaných kresťanov a menšinových skupín navýšili počet utečencov v severnom Iraku, ktorí sa náhle ocitli v priamej  a úplnej závislosti od pomoci Cirkvi, na asi 150 000, a to v priebehu niekoľkých dní!

Po niekoľkých mesiacoch, keď mnohí utečenci vysídlení v rámci štátu –  tzv. vnútorne  vysídlené osoby (IDP – internally displaced persons) – pokračovali v ceste ďalej do iných miest alebo krajín, sa dlhodobý počet rodín, ktoré sú pod opaterou Cirkvi, ustálil na približne 12 000, čo je asi 95 000 ľudí závislých od pomoci s ubytovaním, stravou, vzdelaním a zdravotnou starostlivosťou.

Mnohí Iračania sa pritom okrem zakúšania náhlej materiálnej biedy a prežívania intenzívneho duchovného utrpenia a strachu o svoje vlastné životy vyrovnávajú aj so stratou niekoľkých rodinných príslušníkov, o ktorých za dramatických okolností prišli vďaka ISIS.

Skaza Ninivskej planiny je masívna: takmer 13 000 domov v deviatich kresťanských obciach bolo poškodených, vypálených alebo úplne zničených. Všetky bolo vyplienené. Už aj tak zložitú situáciu komplikujú ďalšie problémy: obavy o bezpečnosť v obciach, kurdsko-iracké politické manévrovanie v teréne, poškodená infraštruktúra – voda, elektrina, cesty, školy, nemocnice.

Kritickým a nedoriešeným problémom je aj prekonanie prechodného obdobia medzi ukončením príspevkov na mesačné prenájmy na bývanie pre utečencov a dodávok potravinových balíkov, ktoré momentálne zabezpečujú iba cirkvi, a začiatkom nového života na Ninivskej planine.

Od marca 2016 je ACN jedinou organizáciou, ktorá systematicky podporuje týchto utečencov vo vlastnej krajine. Od začiatku krízy v roku 2014 poskytla ACN približne 13 160 000 EUR na potravinovú pomoc a 9 956 100 EUR na ubytovanie.

Naďalej poskytuje stravu a prístrešok zostávajúcim 95 000 kresťanským utečencom vo vlastnej krajine, ktorí čakajú na príležitosť vrátiť sa domov.

Ku koncu októbra 2017 ACN tiež úspešne zrealizovala renováciu prvých 188 domov v rôznych obciach na Ninivskej planine. Na rade je  404 domov v Qaraqoshi a 150 domov v Bartelle.

Takmer 50% všetkých finančných prostriedkov vynaložených na udržanie zostávajúcej populácie kresťanov v Iraku – dohromady približne 34,5 milióna EUR za roky 2014 až 2017 – bolo – a naďalej je – poskytovaných darcami pápežskej nadácie Aid to the Church in Need (ACN), pričom zvyšných 50% pochádza od vlád niekoľkých krajín a od iných charitatívnych organizácií a darcov.