Nielen tymiánom, irismi a datľovníkmi. Kolíska kresťanstva zakvitla po nedávnych rokoch temna nádejou, že začať odznova sa predsa len dá.

Rekonštrukčné plány časti mesta Qaraqosh (Bakhdida)

V lete roku 2014 opustilo Ninivskú planinu v smrteľnom strachu pred ISIS 150 000 ľudí. V deviatich starobylých kresťanských mestách a obciach (okrem Mosulu) nezostal „ani kameň na kameni“ – len 12 970 poškodených, vypálených alebo úplne zničených domov – 12 970 stratených domovov.

Vďaka štedrosti darcov z celého sveta sa prostredníctvom koordinovanej pomoci ACN a Komisie pre rekonštrukciu Ninive doteraz podarilo obnoviť 4 305 domov! Z takmer 20 000 nútene vysídlených rodín sa k máju 2018 vrátilo do svojho nového alebo obnoveného domova 8 768 kresťanských rodín (45 % všetkých vnútorne vysídlených rodín). Takmer 40 000 kresťanov sa vďaka otvoreným ušiam, srdciam a dlaniam svojich bratov a sestier v Kristovi všade po svete mohlo vrátiť k svojim 2 000 ročným koreňom.

 

Pätnásť stratených domovov „vrátili“ irackým kresťanom aj Slováci! Stovky slovenských darcov – jednotlivcov, rodín, farností, spoločenstiev, rehoľných komunít – prispeli v období od decembra 2017 doteraz na výstavbu alebo rekonštrukciu domov na Ninivskej planine. S hrdosťou aj s hlbokou pokorou, s úprimnou vďačnosťou za súcit, duchovnú podporu, odvahu pomôcť a veľkorysú štedrosť vyslovuje ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v mene našich irackých bratov a sestier ĎAKUJEME!

Celková rekonštrukcia Ninivskej planiny sa odhaduje na 250 miliónov amerických dolárov.

 

Neustávajme v pomoci tým, ktorí žijú pre nádej, že Planina bude ďalej kvitnúť:

https://acn-slovensko.darujme.sk/1757/

 

Samir Azez opravuje zničený dom svojej rodiny v rodnom Teleskufe.

 

Loay Azez (vľavo), Samirova manželka, s dcérou Noor Loay sa po rokoch vrátili domov do obce Teleskuf.

 

Noor Azez. Už len detaily …

 

Mesto Qaraqosh – Majid Shaba s dcérou upravuje prístup k svojmu domu, ktorý sa mu s pomocou ACN podarilo opraviť.

 

Následky osudného leta 2014: Práce je stále viac než dosť.