Pri príležitosti historickej návštevy pápeža v Iraku v marci 2021 nadácia ACN spúšťa nový program zameraný na podporu univerzitných študentov, a to v celkovej výške 1,5 mil. €. V priebehu nasledujúcich štyroch rokov sa prostredníctvom neho budú udeľovať štipendiá 150 študentom Katolíckej univerzity v Erbile, hlavnom meste autonómnej oblasti Kurdistan.

„Cieľom projektu je podpora sociálneho spolunažívania medzi náboženstvami a perspektívne vytváranie pracovných príležitostí pre mladých kresťanov,“ hovorí Miroslav Dzurech, riaditeľ národnej kancelárie ACN na Slovensku.

Podľa slov chaldejského katolíckeho arcibiskupa Baššára Wardu z Erbilu, zakladateľa univerzity, „je Katolícka univerzita v Erbile [CUE] majákom a symbolom nádeje najmä pre mladú generáciu.

Jej finančná podpora prostredníctvom štipendií bude výraznou pomocou – prospeje nielen konkrétnemu počtu mladých ľudí, ktorí dúfajú v lepšiu budúcnosť, ale bude aj znakom solidarity s ďalšími náboženskými menšinami v regióne.“

Foto: ACN

Na univerzite sú kresťania, moslimovia i jezídi

Väčšina študentov CUE sú takzvané „vnútorne vysídlené osoby“ a utečenci z rôznych častí Iraku. Pochádzajú z Bagdadu, Basry, Dijálá, Dihoku, Karkúku, Ninive/Mosulu, Sindžáru či Sulajmáníje.

„Tento projekt podporí pápežovo posolstvo o sociálnej súdržnosti a zmierení: 72 % študentov tvoria kresťania, 10 % moslimovia a 18 % jezídi. Mladí ľudia rôzneho vierovyznania sa na tomto mieste učia spolunažívať,“ vysvetľuje Miroslav Dzurech.

V irackom Kurdistane žije kresťanská menšina v relatívnom, no nie absolútnom bezpečí. Pocit neistoty pretrváva, a to hlavne pre kritickú hospodársku situáciu. Predovšetkým mladí ľudia tak stoja pred rozhodnutím, či majú v krajine zostať, alebo z nej emigrovať.

Počet kresťanov v Iraku sa za posledné desaťročie dramaticky znížil. Katolícka univerzita v Erbile, založená pred piatimi rokmi, je v tejto situácii pre mladých ľudí východiskom – ponúka im vyhliadky do budúcnosti.

Arcibiskup Baššár Warda. Foto: ACN

Nastal čas investovať do ľudí

Ako uvádza riaditeľ ACN na Slovensku Miroslav Dzurech, „Katolícka univerzita v Erbile je rozhodujúcim projektom, ktorý má posmeliť kresťanov zostávajúcich v severnom Iraku a Kurdistane. Kresťania by neuvažovali o emigrácii z krajiny, keby ich k tomu nenútilo zvýšené násilie. Keď budú mať mladí kresťania možnosť získať dobré vzdelanie, bude to ďalší dôvod zostať.“

ACN vynaložila veľké úsilie, aby pomohla kresťanom žiť v ich vlasti – podporovala obnovu domov, kostolov aj infraštruktúry. Postupne však nastal čas, aby sa začalo investovať do ambiciózneho projektu – mladých ľudí.

CUE je jedinou katolíckou univerzitou v krajine a ponúka viaceré študijné programy, napríklad aj architektúru a stavebné inžinierstvo. Z celkového počtu študentov tvoria 54 % ženy a 46 % muži. Aktuálne je zapísaných 170 študentov, arcibiskup sa však usiluje o to, aby sa v nasledujúcich štyroch rokoch tento počet zvýšil. S ohľadom na súčasnú zložitú hospodársku a politickú situáciu v Iraku je finančná podpora univerzity nevyhnutná.

Budova Katolíckej univerzity v Erbile. Foto: ACN

„Vždy som si vážil prácu, ktorú pre nás pápežská nadácia ACN počas mnohých rokov vykonávala a ktorá sa najviac prejavila po odchode ISIS. Skutočnosť, že sa ACN stane prvým veľkým darcom štipendijného programu, je mimoriadne vítaná. Musíme irackým ľuďom počas pápežovej návštevy priniesť dobré správy. Vízia, že do roku 2025 budeme mať 1 000 univerzitných študentov, dáva našim slovám váhu, mladým ľuďom prináša jasnú budúcnosť a ich rodičom nádej,“ uviedol arcibiskup Baššár Warda pre ACN.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (Aid to the Church in Need) je celosvetová dobročinná organizácia, ktorá od roku 1947 pomáha trpiacim a prenasledovaným pre vieru. Zastúpenie má v 26 krajinách sveta a ročne podporí viac ako 5 000 projektov konkrétnej a adresnej pomoci komunitám, ktoré trpia. Na Slovensku pôsobí od roku 2017.

 

Ak chcete podporiť tento, alebo podobný projekt nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, navštívte náš darcovský portál.