Katolícki biskupi na Haiti vyjadrujú hlboké znepokojenie nad násilím, ktoré zachvátilo krajinu. V liste pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorý podpísalo všetkých 10 katolíckych biskupov krajiny, vyzývajú na ukončenie akéhokoľvek násilia a celonárodné zmierenie.

Biskupi vo svojom posolstve vyzývajú všetky úrady, agentúry a národných aktérov, aby našli riešenie súčasnej krízy a obnovili mier a bezpečnosť pre všetkých Haiťanov. Žiadajú tiež o vytvorenie inkluzívnej prechodnej vlády, ktorá by bola schopná zabezpečiť pokoj v krajine.

V nadväznosti na túto naliehavú prosbu pozýva Biskupská konferencia Latinskej Ameriky (CELAM), Latinskoamerická konfederácia rehoľníkov (CLAR) a Caritas Latinská Amerika a nadácia ACN všetkých veriacich pripojiť sa 22. marca ku dňu modlitieb za ľud Haiti.

“Mnohé komunity v tento deň stále slávia tzv. Bolestný piatok. Panna Mária sa pripája k utrpeniu svojho Syna. Toto je Mária, ktorá dnes trpí za svojho Syna tvárou v tvár ľudu Haiti, ukrižovaného biedou a násilím. Prosíme našu matku nehy a milosrdenstva o jej príhovor, aby Pán narovnal cestu, otvoril srdcia, pohol vôľou, aby sa naši bratia mohli tešiť z plnosti života,” uvádza sa vo vyhlásení.

Nadácia ACN vyzýva všetkých svojich dobrodincov, priateľov a náboženské spoločenstvá, aby sa pripojili k tomuto dňu modlitieb, aby podľa slov vyhlásenia CELAM “bolo počuť hlas haitského ľudu na zemi i na nebi, ktorý dôveruje v Božie milosrdenstvo a jeho súcit s jeho deťmi”.

 

Nepokoje po voľbách v roku 2010. V tom istom roku zasiahlo krajinu devastačné zemetrasenie. Foto: Digital Democracy

 

Konferencia biskupov Haiti v záujme zachovania svojej neutrality nevymenuje nikoho, kto by zastupoval Katolícku cirkev v akejkoľvek inej vládnej štruktúre. Biskupi zdôrazňujú, že všetky sektory haitskej spoločnosti by mali podporovať sen o krajine bez násilia:

“Ukončime tieto násilné činy, ktoré spôsobujú toľko utrpenia, pretože násilie plodí násilie, nenávisť plodí ďalšiu nenávisť a smrť plodí ďalšiu smrť. Každý akt ničenia vracia Haiti späť na ceste k pokroku, ktorý si všetci želáme,” uvádza sa vo vyhlásení.

Biskupi tiež spomínajú výzvu pápeža Františka, ktorú vyslovil počas modlitby Anjel Pána v nedeľu 10. marca, aby sa modlili za ukončenie všetkých foriem násilia na Haiti: “Každá násilná smrť spáchaná na inej ľudskej bytosti je ranou na tele ľudstva; každá násilná smrť nás umenšuje ako ľudí.” Na záver biskupi vzývajú Pannu Máriu, Matku ustavičnej pomoci, aby pomohla Haiti, a Boha, aby oslobodil krajinu od zla.

Humanitárna situácia na Haiti sa v posledných týždňoch stala mimoriadne vážnou v dôsledku politickej a sociálnej krízy, ktorá krajinu zachvátila výraznejšie od vraždy prezidenta v júli 2021. Podľa údajov, ktoré poskytli organizácie CELAM a CLAR, viac ako tri milióny detí potrebujú humanitárnu pomoc, 362 000 ľudí je vnútorne vysídlených a 50 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby, pričom priemerná dĺžka života je len 64 rokov. V dôsledku násilia prišlo mnoho ľudí o svojich blízkych a mnohí Haiťania nemajú ani minimálne podmienky na dôstojný život.

 

Maria Lozanová / Lucia Froncová
Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi