Všetkých nás sa dotýka vážna situácia, ktorá dnes ohrozuje pokoj a mier na celom svete. Volanie Panny Márie z Fatimy aj dnes pokračuje. Svet nepočúval jej volania a prosby a tak je zachvátený vojnami, nepokojom, zmätkom. Je tu ale stále iskierka nádeje, svetlo, ktoré nám dáva prisľúbenie Panny Márie z Fatimy: 

„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ 

Táto iskierka sa nanovo zapálila obnovením zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápežom Františkom. Radi by sme pokračovali v zapaľovaní tejto nádeje a pozvali všetky deti, mládež a rodiny, aby svojou osobnou snahou a s Božou pomocou prispeli k urýchleniu tohto víťazstva.

Ako? 

Občianske združenie Rodinné spoločenstvo FATIMA, ktoré sa venuje šíreniu fatimského posolstva medzi deťmi, mládežou a v rodinách vás v spolupráci s nadáciou ACN pozýva k modlitebnej aktivite:

„Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo!“

Svätý Ján Pavol II. povedal, že „Modlitba detí má veľkú silu“ a tak je našou túžbou zhromaždiť deti 13. mája – na Fatimský deň – na 

  • spoločnú modlitbu posvätného ruženca
  • v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou 
  • zasvätením detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V rámci prípravy vás pozývame aj do Školy Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá bude prebiehať mesiac po Veľkej noci. Počas tohto obdobia raz v týždni budeme zasielať materiály k danej aktivite.

Všetky informácie a materiály na stiahnutie nájdete na webovej stránke spoločenstva: https://rsfatima.sk/skola-nep-srdca-panny-marie.

Panna Mária si praje, aby táto výzva k modlitbe, obráteniu a pokániu zaznela skrze detí v rodinách, aby sa oheň viery nanovo mohol zapáliť vo všetkých rodinách na celom svete.

Následne vám bude ponúknutá možnosť ako udržiavať oheň viery v rodinách, skrze zapojenia sa do modlitebných skupín pre deti, mládež a rodiny.

Panna Mária volá aj teba: „Potrebujem tvoju pomoc, aby ľudia našli cestu späť k Bohu, aby nastal pokoj a mier vo svete. Staňte sa misionármi môjho Nepoškvrneného Srdca, nasledujúc malých pastierikov z Fatimy, ktorí odpovedali na výzvy k modlitbe, obráteniu  a pokániu.”