V dôsledku ozbrojeného konfliktu medzi frakciami sudánskej vojenskej vlády, ktorý začal 15. apríla 2023 v hlavnom meste Chartúm a v regióne Dárfúr, už zahynuli stovky obyvateľov. Tisíce sú zranené, a ďalšie tisíce hľadajú útočisko v preplnených utečeneckých táboroch. Mimovládne organizácie pôsobiace v Sudáne museli krajinu z bezpečnostných dôvodov opustiť. 

V Chartúme už nie je bezpečne – celé štvrte mesta sú takmer vyľudnené. Obyvatelia utekajú na vidiek i za hranice. V krajine vládne akútny nedostatok pohonných hmôt a potravín, keďže zásobovanie z hlavného mesta nefunguje. Trhy sú prázdne a slúžia ako núdzové ubytovanie. Pri čerpacích staniciach dochádza dokonca k bojom, na mnohých miestach sa bombarduje a sudánske banky sú zatvorené. Cieľom bombardovania a ostreľovania sa stalo aj niekoľko kostolov. 

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je v spojení so svojimi projektovými partnermi, ktorí ostali v Sudáne, aby pomáhali vysídleným Sudáncom. Zriadili pre nich núdzové ubytovanie, avšak veľkým problémom je nedostatok pitnej vody.

Jeden z projektových partnerov pre ACN uviedol: “Chcem tu zostať, pokým to bude čo len trochu možné. Nechcem tu ľudí nechať samých. Prišlo veľa našich katolíkov. Viete, tu je Cirkev ich nádejou. No my čelíme tým istým problémom ako tunajší ľudia. Modlíme sa za skoré ukončenie konfliktu… ale v skutočnosti ani jedna zo strán nie je na tento krok pripravená. Na medzinárodnej úrovni sa presadzuje dialóg, no tu sa stále strieľa.”

Nadácia ACN naďalej prosí svojich dobrodincov a všetkých ľudí dobrej vôle o modlitby za pokoj v Sudáne.

 

Maria Lozano | Dorota Luteránová

Ilustračné foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Prečítajte si aj rozhovor s vedúcou projektov ACN v Sudáne, Kingou von Schierstaedt, o situácii v v krajine a dôsledkoch konfliktu.