Kresťanské cirkvi v Sýrii pokračujú v opravách domov v regiónoch južného Turecka a severnej Sýrie, ktoré minulý mesiac postihlo ničivé zemetrasenie a vyžiadalo si životy viac ako 50 000 ľudí.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi poskytuje zasiahnutým sýrskym mestám pomoc vo výške viac ako 550 000 amerických dolárov, aby pomohla kresťanom vrátiť sa do ich príbytkov a medzitým umožnila rodinám uhradiť nájom za dočasné ubytovanie.

Xavier Bisits, vedúci projektov ACN pre Sýriu, zdôraznil, že vzhľadom na to, že krajina sa stále spamätáva z vojny a 90 % ľudí v krajine žije pod hranicou chudoby, je táto pomoc pre kresťanské rodiny absolútne nevyhnutná: „Cirkev je často jediným zdrojom pomoci pre kresťanov, ktorí hovoria, že im nepomáha OSN ani iné medzinárodné mimovládne organizácie.“

Dodal, že cirkvi zatiaľ pokračujú v podpore tých, ktorí nemajú kam ísť. „V útulkoch prevádzkovaných cirkvou, v pastoračných centrách a vo farských budovách je stále najmenej tisíc ľudí. Ich počet sa postupne znižuje, pretože sa sťahujú k príbuzným alebo ich domy skontrolovali inžinieri a vyhlásili ich za bezpečné,“ vysvetľuje Bisits.

Rodinný dom v Aleppe poškodený počas februárového zemetrasenia.

Po zemetrasení 6. februára sa v guvernoráte Latakia zrútilo viac ako 100 budov a odhaduje sa, že počet budov, ktoré utrpeli škody, presahuje 17 500. Ekumenický výbor kresťanských cirkví v Latakii – pozostávajúci z gréckej ortodoxnej, sýrskej ortodoxnej, arménskej apoštolskej a presbyteriánskej cirkvi, ako aj katolíckej cirkvi – dostal od ACN prísľub 250 000 amerických dolárov na obnovu vyše 250 domov poškodených prírodnou katastrofou.

S cieľom pomôcť 800 kresťanským rodinám priamo postihnutým zemetrasením cirkvi rozdelili poškodené domy do troch kategórií:

  • Domy vyžadujúce väčšie opravy – takmer všetky rodiny z tejto kategórie žijú v núdzových alebo dočasných ubytovacích zariadeniach.
  • Domy vyžadujúce menej závažné, ale stále dôležité opravy.
  • Domy, ktoré sú stavebne neporušené, ale potrebujú menšie opravy alebo údržbu.

Pomoc ACN smeruje do bytov a domov v prvých dvoch skupinách. Xavier Bisits zdôraznil, že nepôjde o budovy, ktoré sa zrútili, ale o budovy, ktorých poškodenie znemožňuje ich užívanie, alebo vládni inžinieri posúdili návrat do nich ako nebezpečný.

V Aleppe, kde cirkvi tiež otvorili svoje brány ľuďom, ktorí sa v dôsledku zemetrasenia ocitli bez domova, funguje podobný program. Pod záštitou Rady biskupov Aleppa bol zriadený poradný výbor zložený z odborných inžinierov, ktorý je zodpovedný za posúdenie všetkých poškodených domov, aby sa preživší mohli vrátiť späť domov. Podľa Xaviera Bisitsa je pôsobivé vidieť, akým spôsobom cirkvi spolupracujú a usilujú sa byť dobrými správcami finančných prostriedkov.

Rekonštrukcie domov a bytov nepatria k projektom, ktoré nadácia ACN zvyčajne podporuje. Vzhľadom na núdzu kresťanskej komunity v Sýrii je však práve takáto podpora v súčasnosti naliehavo potrebná. 

„Postavenie kresťanov na Blízkom východe je veľmi ťažké, najmä vzhľadom na rozsah emigrácie, ktorej sme svedkami. Ak kresťanské rodiny odídu, kresťanstvo v Sýrii umrie. Preto je v situácii veľkej núdze, ako je táto, dôležité poskytnúť praktickú pomoc – a zároveň pokračovať v podpore pastoračných a duchovných projektov,“ uzatvára Bisits.

 

John Newton

Foto: ACN, Hope Center/ACN