Od roku 2006 sa o Farnosť sv. Františka z Assisi v Beléme do Solimões v amazonskej oblasti starajú 3 bratia kapucíni. Patrí do nej 72 komunít, ktoré sú od sídla farnosti vzdialené niekedy až 400 km a do ktorých sa dá dostať výlučne vodnými cestami.

V dedinách na brehu rieky žije celkovo 25 000 ľudí. Patria k domorodým kmeňom a sú skutočne chudobní. Veľké problémy má i tamojšia mládež: rozšírené sú závislosti od drog a alkoholu, násilie, chýba životná perspektíva. Mladí ľudia tu nezriedka sami ukončujú svoj život.

Je dôležité, aby ľudia nezostávali so svojimi potrebami sami. Kňazi však nemôžu byť súčasne na viacerých miestach, a tak formujú laických misionárov z radov miestnych ľudí. Oni potom navštevujú dediny, duchovne podporujú ľudí, modlia sa s nimi, pomáhajú im rásť vo viere a prekonávať rôzne problémy.

Obrovské vzdialenosti v amazonskej oblasti sú pre misionárov veľkou výzvou. Cestovanie po vode je nielen nebezpečné, ale aj náročné na čas a spojené s vysokými výdavkami na pohonné hmoty.

 

Kapucíni preto ACN požiadali o 8 920 €. Ako napísali, poslúžia „na palivo pre Božie kráľovstvo“. To znamená, že vďaka nim budú môcť častejšie navštevovať veriacich vo vzdialených komunitách. Chcete im pomôcť?