Hoci je stredoafrické Burundi s rozlohou necelých 28 000 km2 jedným z najmenších štátov kontinentu, je husto obývané – má až 12 miliónov obyvateľov. Ide o druhú najchudobnejšiu krajinu sveta, ktorej históriu poznačilo niekoľko genocíd a občianska vojna v rokoch 1993 – 2005. Politická situácia je dodnes nestabilná a násilie môže kedykoľvek znovu eskalovať.

Katolícka cirkev v Burundi je mladá, misionári prišli len pred 125 rokmi a prví z nich boli zabití. V súčasnosti tvoria katolíci okolo 60 % obyvateľov. Mnohí sú skutočne nábožní a miestna cirkev má veľa kňazských a rehoľných povolaní. Burundi preto posiela misionárov aj do iných krajín, ktoré nie sú na povolania také bohaté. Je pôsobivé, že veriaci napriek svojej chudobe s nasadením a obdivuhodnou ochotou prinášajú obete – napríklad vtedy, keď sa má v ich farnosti postaviť kostol.

Katolícka cirkev zohráva dôležitú úlohu vo veci zmierenia spoločnosti a liečení rán z minulosti. Cieľom je pracovať na mierovej budúcnosti krajiny. Tejto službe sa venujú i monfortskí pátri vo farnosti Bwoga-Chioggia. Nachádza sa na okraji hlavného mesta Gitega a tvoria ju 3 chudobné štvrte mesta a 38 dedín v ich okolí. Jean-Trésor Bafengo, správca farnosti, a jeho spolubratia chcú tiež posilňovať úsilie o zmierenie a pokoj a  pomáhať ľuďom budovať „mosty mieru“, aby už nikdy nedošlo k takým výbuchom nenávisti a násilia, aké sa odohrávali v minulosti.

Jean-Trésor Bafengo má však obavu o mladých ľudí: „Väčšina obyvateľstva je mladá, no veľa chlapcov a dievčat nemôže chodiť do školy pre extrémnu chudobu a následky občianskej vojny a genocídy. Mnohí teda zostávajú doma a prežívajú frustráciu. Keďže sa nemajú čím zaoberať a nikto sa o nich nestará, dopúšťajú sa násilia. Snažíme sa stáť pri nich a sprevádzať ich na ceste zmierenia. Veríme, že im takto pomôžeme stať sa budovateľmi pokoja a vstúpiť do logiky zmierenia, ktorá bude slúžiť ku cti Cirkvi i celej krajiny.“

Pátri vidia, že v tomto duchu treba vzdelávať aj vedúcich skupín a organizovať rôzne aktivity a stretnutia. Aby mohli pravidelne navštevovať miesta, ktoré patria do farnosti, a to nielen v rámci programu zmierenia či vysluhovania sviatostí, ale i pri službe chorým, súrne potrebujú auto. Cestovanie je totiž pre nich viac než náročné.

 

Prisľúbili sme im 24 300 €. Podporíte tento projekt aj Vy?