Diecéza Quiché na severozápade Guatemaly je dodnes vážne zasiahnutá občianskou vojnou, ktorá v krajine zúrila predovšetkým v 80. a 90. rokoch minulého storočia. Ľudia sú týmito udalosťami poznačení dodnes. V horských oblastiach žije mnoho pôvodných obyvateľov. Pred občianskou vojnou tvorili väčšinu katolíci, no brutálne prenasledovanie zo strany vlády zanechalo hlboké stopy –  dnes tvoria katolíci sotva […]

Diecéza Quiché na severozápade Guatemaly je dodnes vážne zasiahnutá občianskou vojnou, ktorá v krajine zúrila predovšetkým v 80. a 90. rokoch minulého storočia. Ľudia sú týmito udalosťami poznačení dodnes.

V horských oblastiach žije mnoho pôvodných obyvateľov. Pred občianskou vojnou tvorili väčšinu katolíci, no brutálne prenasledovanie zo strany vlády zanechalo hlboké stopy –  dnes tvoria katolíci sotva 40 % obyvateľstva. Navyše, po krajine sa rýchlo šíri vplyv rozličných siekt. Je teda mimoriadne dôležité poskytnúť ľuďom pevný pastoračný základ, aby aj naďalej cítili, že majú svoje korene v Cirkvi.

Otec Francisco.

Farnosť Guadalupskej Panny Márie v meste Chel bola založená len v roku 2018. Je to jedna z najchudobnejších a najizolovanejších farností diecézy. Cesty, čo k nej vedú, sú veľmi zanedbané. Otec Francisco Vázquez Gómez je mladý kňaz, ktorý v tejto farnosti slúži približne 30 000 ľuďom. Sú rozptýlení v 24 dedinách, pričom niektoré sú vzdialené od farského centra aj viac ako 170 kilometrov.

V súčasnosti má k dispozícii iba jedno staré auto, ktoré s ťažkosťami zvláda zradné cesty, a preto je naliehavo potrebné, aby si zadovážil nové. Sme radi, že vďaka našim dobrodincom sme otcovi Franciscovi mohli pomôcť príspevkom vo výške 20 000 eur.