Youcat je katechizmom Katolíckej cirkvi pre mladých. Najdôležitejšie pravdy viery sú v ňom krátko a zrozumiteľne zhrnuté v otázkach a odpovediach. Kniha, ktorá bola medzičasom vydaná už v 58 jazykoch sveta, je aj ilustrovaná a to ju robí ešte atraktívnejšou.

Rehoľné spoločenstvo Dcér svätého Pavla preložilo knihu do swahilčiny, aby bola prístupná i mladým ľuďom v Tanzánii a Keni. Koncom roka 2019 bol preklad dokončený. Radosť z neho bola síce veľká, ale prišla pandémia, ktorá všetko sťažila.

Sestry mali s knihou veľké plány: chceli navštíviť školy, aby ju predstavili žiakom, učiteľom a rodičom. Plánovali mládežnícke stretnutia a viaceré iniciatívy v rámci pastorácie mládeže v diecézach. Žiaľ, koronavírus všetky tieto aktivity zastavil – hneď, ako to situácia dovolí, chcú v svojom úsilí pokračovať.

Mnohí mladí ľudia sa už na knihu tešia. Užitočná je aj pri pastorácii mladých väzňov. Sestra Olga Massangová, ktorá patrí k sestrám paulínkam, píše: „Brat Linus a brat Pavol sa veľmi potešili. Považujú tieto knihy za veľmi užitočné pre naše sestry a bratov, ktorí sú vo väzení. Sme vďační ACN, že nám pomohla, aby sme mohli získavať pre vieru tých bratov a sestry, ktorí najviac potrebujú skúsenosť s Božím milosrdenstvom. Môžete si byť istí, že sa za vás a rovnako za všetkých dobrodincov modlíme, a to predovšetkým teraz, keď COVID-19 vzbudzuje strach a neistotu na celom svete.“

Vďaka vašej pomoci sme mohli financovať tlač 6 000 kusov katechizmov pre mladých v hodnote 13 800 €.

 

Ak chcete podporiť podobný projekt nadácie ACN, navštívte náš darcovský portál.