Diecéza Huancavelica patrí k najchudobnejším diecézam v Peru. Leží v Andách vo výške 4 000 m n. m. a pozostáva z 28 farností, ktorým slúži 49 kňazov.

Miestnu farnosť Acombamba tvorí vyše 90 dedín. Približne polovica z ich 10 000 obyvateľov sú katolíci. Žijú veľmi rozptýlene a pre 2 kňazov je skutočne náročné, aby sa k nim dostali. Skoro všetky prístupové cesty v oblasti sú nespevnené, čo pri nepriaznivých poveternostných podmienkach v týchto nadmorských výškach vedie k ťažkostiam. V období dažďov sú takmer neprejazdné a cestovanie sťažujú i hlboké rokliny, údolia a kamene. Verejná doprava chýba. Pán farár Guido Molina Letona a jeho spolubrat síce vlastnia auto, ale to má vyše 12 rokov a je už také opotrebované, že ho nemôžu používať. Na návštevy teda chodia na nákladných vozidlách alebo pešo.

 

 

Náboženská prax má u mnohých ľudí v tejto oblasti ešte ďaleko k dokonalosti. Kňazi však navštevujú každú dedinu raz za mesiac, slúžia sväté omše, vysluhujú pomazanie chorých a pripravujú ľudí na prijatie ostatných sviatostí. Pastorácia začína prinášať svoje ovocie: stále viac rodín sa vracia k viere a sviatostiam. Na nedeľných svätých omšiach sa v meste zúčastňuje v priemere 200 veriacich; na katechézach na krst, prvé sväté prijímanie a birmovanie je to okolo 150 ľudí.

S dobrým terénnym vozidlom by bola starostlivosť o veriacich jednoduchšia a intenzívnejšia – kňazi by nestrácali čas ani energiu na cestách a mohli by ich venovať pastorácii. Prisľúbili sme im preto 22 870 €.

 

Aj vy môžete prispieť svojím milodarom na kúpu terenného vozidla pre farnosť v Andách!