Život v meste Dnipro momentálne nie je jednoduchý – vzdušný poplach v ňom stále varuje pred raketovými útokmi. Z tamojšej rímskokatolíckej farnosti už utieklo približne 200 veriacich. „Čakajú na koniec vojny. Boja sa vrátiť, pretože v Dnipre je to naozaj nebezpečné,“ hovorí kapucín Jaroslav Fedirčuk.

Farnosť sv. Jozefa v Dnipre je napriek súčasnej situácii aktívna a každý deň sa v nej slávia dve sväté omše s homíliou. Na sväté omše vo všedné dni chodí niekoľko desiatok veriacich, v nedeľu prichádza okolo 200 ľudí. Kostol je otvorený každý deň a ponúka možnosť stretnúť sa s Bohom v modlitbe.

Mnohí ľudia však hľadajú i konkrétnu pomoc. Páter Jaroslav informuje: „Zaregistrovali sme vyše 10 000 núdznych, ktorí nás prosia o jedlo, oblečenie, prikrývky, matrace a čistiace prostriedky.“

 

 

Život v meste najmä v zimnom období výrazne poznačili niekoľkohodinové výpadky elektriny, výluky električiek a trolejbusov či nedostatok vody. Aj v takýchto podmienkach sa v kostole vždy pravidelne konali stretnutia skupín a katechézy pre deti, mládež a dospelých. „Sviatosti vysluhujeme tým, ktorí sú na ne pripravení. Systematicky sa staráme o chorých a obete vojny,“ hovorí páter Jaroslav.

Keďže farnosť tiež trpela výpadkami elektriny, ktoré sa môžu kedykoľvek opakovať, darovali jej naši dobrodinci 14 300 € na zakúpenie generátora. Páter Jaroslav a jeho veriaci sú veľmi vďační všetkým, ktorí im takto pomohli, a modlia sa za nich.

 

Váš súcit s ľuďmi na Ukrajine nám umožňuje pomáhať im. Ďakujeme, že ste to nevzdali.