Peru je rozlohou treťou najväčšou krajinou Južnej Ameriky. Väčšina z 32 mil. Peruáncov patrí k domorodým kmeňom. Krajinu tvoria vysoké vrchy Ánd, ale aj dažďový prales v amazonskej oblasti.

Peru tento rok tvrdo zasiahla pandémia koronavírusu. Hoci už v marci 2020 reagovalo obmedzeniami, predsa o rok neskôr zaregistrovalo viac ako 1,7 mil. infikovaných a viac než 57 000 mŕtvych. Hospodárska kríza a sociálne napätie v krajine sa pandémiou ešte zhoršili. Veľká chudoba je vo vidieckych oblastiach, a preto mnohí mladí ľudia putujú do miest – v nich potom narastajú problémy, ako sú drogová závislosť či rozbité rodiny.

Apoštolská prelatúra Ayaviri leží v južnom Peru. Rozprestiera sa na území viac než 32 000 km2 a má 300 000 obyvateľov. Niektoré časti prelatúry patria medzi najchudobnejšie a najzanedbanejšie oblasti krajiny.

Katolícka cirkev v Peru čelí mnohým výzvam. Hoci sa asi 85 % obyvateľov označuje za katolíkov, mnohí sa Cirkvi odcudzili. Je tu príliš málo kňazov – približne 20 ich slúži veriacim z 21 farností v tejto rozľahlej oblasti. Chýbajú aj katechéti a rehoľné sestry. Mnohí ľudia sotva niečo vedia o katolíckej viere, čoraz viac sa rozširujú sekty.

Biskup Kay Martin Schmalhausen (v apríli 2021 bol emeritovaný) však vidí znaky nádeje: od roku 2011 v prelatúre pôsobia sestry kontemplatívneho rádu trinitárok. Žijú v klauzúre a venujú sa modlitbe. Nepracujú teda priamo v pastorácii, ale svojou modlitbou, prítomnosťou a svedectvom viery podporujú pastoračnú činnosť prelatúry. Otec biskup nám napísal: „S radosťou pozorujeme, že pribúdajú povolania ku klauzúrnemu životu a s nimi pribúda i požehnania.“ Skutočne, počet sestier sa zvýšil zo 4 na 16.

 

Podobne ako v minulosti aj tento rok nás otec biskup (ešte pred svojím uvoľnením) požiadal o podporu, ktorá zabezpečí živobytie rádových sestier. Prisľúbili sme mu 4 360 €.