Pondelok 15. apríla, prvý deň Svätého týždňa, bola katedrála Notre-Dame v Paríži spustošená hrozným požiarom. Dráma, ktorá nás pozýva, aby sme sa bez prestania modlili, aby sme sa nikdy nenechali odradiť od modlitby.

Krátko pred 20:00h sa zrútil horiaci hrot veže na hlavnej lodi katedrály. Oheň, ktorý vypukol okolo 18:50h na krove katedrály, sa podarilo dostať pod kontrolu okolo 3:30h, oznámili parížski hasiči. Dve tretiny strechy boli zničené. V noci z 15. na 16. apríla bola plameňmi spustošená najnavštevovanejšia budova Európy, ktorá každoročne privíta 12 až 14 miliónov návštevníkov a pútnikov. Katedrála počas svojej histórie prežila mnoho udalostí, Francúzsku revolúciu, druhú svetovú vojnu.

„Šokujúci pohľad na katedrálu Notre-Dame v plameňoch nám pripomína dramatickú realitu, ktorú zažíva veľké množstvo kresťanov na celom svete,“ povedal P. Yves Genouville, duchovný asistent francúzskej sekcie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. „Ale na konci tejto bolestnej noci, sme uvideli zarážajúci obraz: cez dym a popol, napriek skaze spôsobenej plameňmi, sa zjavil pred nami kríž, úplne neporušený. Slávny Kristov kríž, pod ktorým sa už tak mnoho pútnikov modlilo a zložilo tam svoje prosby. Kristov kríž, ku ktorému prichádzali počas Noci svedkov organizovanej ACN mnohí svedkovia viery ako aj tento rok arcibiskup Fridolin Ambongo z Konga, biskup Theodore Mascarenhas z Indie a sestra Mona Aldhem zo Sýrie, aby tam položili bolesti a nádej Cirkvi konfrontovanej nenávisťou zla. Kristov kríž, pod ktorým stojí Mária, Jeho Matka, ktorej je zasvätená katedrála Parížskej arcidiecézy.“

Kým tento požiar dopĺňa dlhý zoznam tragédií, ktorým čelí Cirkev vo Francúzsku, národná sekcia ACN dostáva posolstvá súcitu z celého sveta: celá Cirkev sa zjednocuje s modlitbou parížskej arcidiecézy a Cirkvi vo Francúzsku. „Naše srdcia plačú so všetkými Francúzmi a kresťanmi sveta; modlíme sa za vás,“ píše sestra Mona. „Modlíme sa za vás, modlíme sa za Francúzsko,“ povedal biskup Mascarenhas. „Cítime vašu bolesť. Vaša strata je naša strata, váš smútok je náš smútok.“

Konferencia francúzskych biskupov vo svojom vyhlásení vyzvala veriacich, aby boli čoraz viac živými kameňmi Cirkvi, žijúci tajomstvom smrti a zmŕtvychvstania Krista, prameňa našej nádeje.

Posilnení touto nádejou, ACN pozýva počas Svätého týždňa, pred tým, ako budeme sláviť sviatky Veľkej noci, aby sme bdeli a modlili sa za Cirkev vo Francúzsku a za univerzálnu Cirkev. Bdejme a modlime sa pri päte kríža. Bdejme a modlime sa spolu s Pannou Máriou. Bdejme a modlime sa bez prestania.