Centrum pre pastoračné aktivity založil v roku 2010 koptský katolícky patriarchát. Ponúka rôzne duchovné a sociálne aktivity, ktoré sú určené rodinám, mladým ľuďom a ženám, ktorým chýba vzdelanie, či zručnosti.

Okrem nich sa centrum venuje aj ľuďom v núdzi, ktorým ponúka kurzy praktických zručností pre život, zvyšovanie gramotnosti, kontinuálne vzdelávanie, ale aj zmysluplné možnosti využitia voľného času.

Medzi aktivitami nechýba duchovné sprevádzanie a prehlbovanie viery.

Aj v Egypte však takéto aktivity museli kvôli koronavírusu na nejaký čas skončiť. Centrum sa preto rozhodlo, že sa pokúsi presmerovať činnosť na internet. Jedna z online iniciatív sú kurzy pre ženy – matky a ich rodiny, ktoré majú ťažkosti kvôli odlúčenosti od ostatných, zatvoreným školám, škôlkam a neexistujúcim krúžkom pre deti. Cieľom projektu je aby si zachovali životnú úroveň, neklesali na duchu a aj naďalej žili zmysluplný život.

Momentálne je do programu zapojených 150 žien.

Jednou z úloh tohto programu je naučiť ženy používať moderné technológie a orientovať sa v online svete. Takto budú môcť vzdelávať svoje deti a sprevádzať ich v tom, aby aj ony využívali technológie správne, s mierou a s rozumom.

Keďže aj Egypte školy presúvajú vyučovanie na internet, deti trávia pri počítači omnoho viac času ako doteraz. To prináša so sebou riziká a preto vznikla myšlienka pomôcť rodinám, aby pochopili výhody, ktoré internet ponúka, ale zároveň, aby vedeli ochrániť svoje deti pre nebezpečenstvami, ktoré sú s ním spojené.

Zároveň sa v kurze učia ako žiť v čase odlúčenia: ako budovať vzťahy doma, ako si efektívne organizovať rodinný program, ako pracovať na duchovnom živote a ako zamedziť negatívne vplyvy náročnej situácie, v ktorej sa nachádzajú.

Všetky tieto aspekty sú pre rodiny dôležité aj keby tu nebola pandémia a ich život by sa navonok vôbec nebol býval zmenil.

Pápežská nadácia ACN pomáha všade tam, kde je Cirkev v núdzi, alebo je prenasledovaná.