Koncom mája zaútočili teroristické skupiny na mesto Macomia v provincii Cabo Delgado na severovýchode Mozambiku, známe vďaka náleziskám zemného plynu. Pozoruhodnú prácu v oblasti vzdelávania tu vykonávajú Tereziánske karmelitánky od sv. Jozefa (Carmelitas Teresas de San José), ktoré v Macomii pôsobia už 16 rokov. Po útoku nám porozprávali o tom, čo sa stalo.

Agresia sa začala v skorých ranných hodinách 28. mája 2020. „Bol to silný a krutý útok, ktorý trval tri dni,“ uvádza na svojej facebookovej stránke sestra Blanca Nubia Castaño z Karmelu v Macomii. Spolu s ostatnými rehoľníčkami si uvedomovali riziko útoku, a tak niekoľko dní vopred opustili sídlo misie, ku ktorému patrí aj škola s internátom. Ďalej píše, že „už dva a pol roka žije oblasť Macomie a celá provincia Cabo Delgado v strachu zo smrti“. Dôvodom sú kruté útoky ozbrojených skupín džihádistov, ktoré môžu podľa odborníkov súvisieť práve s objavom bohatých podmorských nálezísk zemného plynu pri pobreží provincie. Od začiatku roka sa zintenzívnila činnosť džihádistov: terorizujú obyvateľstvo, vypaľujú dediny a napádajú civilistov na uliciach i vo verejnej doprave.

Sestry sa rozhodli vrátiť do Macomie 4. júna 2020, „hoci riziko ešte celkom nepominulo“ – chceli získať predstavu o rozsahu škôd spôsobených teroristami, „navštíviť spolupracovníkov a ich rodiny, povzbudiť ich a pomôcť im“. Ako o tom svedčí sestra Blanca Nubia Castaño, skaza bola katastrofálna: „Barbarsky zničili celé územie mesta, poškodili väčšinu štátnej infraštruktúry a obchodnú štvrť obrátili na prach a popol.“

K materiálnym škodám sa pridali škody na ľudských životoch, no počet obetí je zatiaľ neznámy. „Ešte nevieme, koľko obetí z radov civilného obyvateľstva a bezpečnostných síl stálo toto vyčíňanie. 3. júna sa ľudia začali pomaly vracať do svojich domovov,  niektoré boli spálené, iné vyplienené… A to sme, nezabúdajte, len pred rokom zažili ničivý nápor cyklónu Kenneth.“ Zasiahol predovšetkým provinciu Cabo Delgado a spôsobil v nej značné škody.

Pri útoku koncom mája bolo centrum Tereziánskych karmelitánok od sv. Jozefa zrejme ušetrené iba preto, že leží mimo oblasti napadnutej teroristami. „Naša misia z toho vyšla bez ujmy, lebo sa nachádza vo vrchoch vedľa vojenskej základne.“ Z bezpečnostných dôvodov sa teraz sestry museli vrátiť na túto misiu, ona sa stala ich útočiskom – v Macomii ešte zostať nemohli.

Podľa projektu mimovládnej organizácie Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED; v preklade Projekt o lokalizovaní ozbrojených konfliktov a údajoch o udalostiach) si násilie v regióne vyžiadalo od konca roku 2017 viac ako 1 100 životov vrátane 700 civilistov. Podľa OSN viedla agresia od konca roku 2017 k vysídleniu 200 000 ľudí. Podľa tých istých zdrojov posledný útok na mesto Macomia, ktoré dovtedy prichýlilo 30 000 vysídlených osôb, spôsobil nový exodus utečencov.

Mozambik ACN kresťania džihádisti
Kresťania v Mozambiku sú pod útokom džihádistov

Svätý Otec upriamil pozornosť sveta na túto nepovšimnutú krízu v svojom príhovore Urbi et Orbi na Veľkonočnú nedeľu.

Roku 2015 navštívila delegácia ACN International rehoľné sestry v Macomii a na podporu ich pastoračnej práce im poskytla automobil. „Veľmi ma mrzí situácia v Macomii, a to aj preto, lebo pri poslednej návšteve Mozambiku som sa osobne zoznámil so sestrami karmelitánkami,“ uviedol Rafael D’Aquí, projektový manažér ACN pre Mozambik. V tom čase naňho zapôsobila najmä ich práca: „Ich služba sa netýka len internátnej školy, ktorú prevádzkujú, ale všetkého obyvateľstva v okolí.“ Okrem žiakov, ktorí sú im zverení, sa starajú o ich rodiny a učiteľov. Vedú i program, ktorý poskytuje matkám podporu pri dojčení a bábätkám primárnu lekársku starostlivosť.

Každý deň zomrie pre vieru v Krista až 11 kresťanov. Pomôžte nám zmeniť to.