Novéna
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Modlitba na každý deň
7. – 15. jún

 

Ježiš nám prostredníctvom svojho Najsvätejšieho Srdca zjavuje tajomstvo Božej dobroty voči všetkým ľuďom.

Deväť dní pred sviatkom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, teda od 7. do 15. júna, Vám ponúkame možnosť priblížiť sa k Nemu prostredníctvom modlitby novény.

V stíšení a načúvaní spoločne objavujme, akou veľkou láskou k nám horí jeho Srdce. Môžeme tak zakúsiť Božiu lásku v dôvernosti modlitby, nechať sa Bohom milovať a prijať jeho odpustenie.

 

Prihláste sa do Novény tu:

 

Prichádzame, aby sme sa stretli so Srdcom prebodnutým za nás, z ktorého prúdi krv a voda. Táto vykupiteľská láska je na počiatku spásy, našej spásy, na počiatku Cirkvi. Prichádzame rozjímať o láske Pána Ježiša: o jeho súcitnej dobrote k všetkým počas jeho pozemského života; o jeho prednostnej láske k maličkým, chorým a trpiacim. Kontemplujme jeho Srdce horiace láskou k Otcovi v plnosti Ducha Svätého. Rozjímajme o jeho nekonečnej láske, o láske večného Syna, ktorá nás vovádza do samotného tajomstva Boha.

Svätý Ján Pavol II., Paríž-Montmartre 1. 6. 1980

Spoznávajte v novéne Ježišovo Srdce

Pôvod sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa spája so zjaveniami, ktoré mala rehoľníčka Margita Mária Alacoque v burgundskom mestečku Paray-le-Monial. Medzi rokmi 1673 a 1675 sa jej viackrát zjavil Ježiš. Ukázal jej svoje Srdce, stravujúce sa láskou k ľuďom, a žiadal, aby mu bol zasvätený piatok po oktáve sviatku Božieho tela.

 

„Moje Božské Srdce horí takou veľkou láskou k ľuďom a zvlášť k tebe, že už v sebe nemôže zastaviť plamene tejto vrúcnej lásky. Musí ich rozširovať prostredníctvom teba a zjaviť ľuďom, aby ich obdarilo drahocennými pokladmi, ktoré ti odhaľujem.“

Ježiš Margite Márii Alacoque

Denná modlitba na váš email

Modlime sa spoločne 9 dní pred sviatkom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Po zadaní vašej emailovej adresy vám každý deň zašleme modlitbu k danému dňu.

Novéna začína už 7. júna.

 

Prihláste sa na odber Novény tu:

 

Ježišovo srdce je otvorené srdce. Trávte v ňom čas… Nie je to obyčajná škola… Je to Ježišova škola, do ktorej sa prichádzate učiť. Čo sa máme učiť? Byť tichý a pokorný; ak budeme tichí a pokorní, naučíme sa modliť. Ak sa naučíme modliť, budeme patriť Ježišovi. Ak budeme patriť Ježišovi, naučíme sa veriť, ak budeme veriť, naučíme sa milovať, a ak budeme milovať, naučíme sa slúžiť.

Sv. Matka Tereza z Kalkaty