Ali Ehsani má 38 rokov a je právnikom. Keď bol dieťa, jeho rodičov zabil Taliban. Boli to kresťania, ktorí svoju vieru žili v absolútnom utajení. Po ich smrti sa dal na útek a ako 13-ročný sa dostal z Afganistanu do Talianska. Jeho jediný brat na  úteku zomrel.

S Alim, afganským kresťanom, ktorého život je poznačený prenasledovaním sa zhováral Raquel Martín z pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Ako ste zistili, že je vaša rodina kresťanská?

Keď som mal 8 rokov, spolužiaci sa ma opýtali, prečo môj otec nechodí do mešity. Doma som sa na to spýtal a otec zareagoval: „Kto ti to povedal?“ Potom mi vysvetlil, že nesmiem nikomu prezradiť, že sme kresťania. Povedal mi aj to, že kresťania chodia do kostola, ale nič viac. Bál sa, že by som mohol rozprávať o našej viere a boli by sme odhalení.

Čo nasledovalo?

Niektorí ľudia predsa len zistili, že sme kresťania. Raz som sa vrátil zo školy a náš dom bol zničený a moji rodičia mŕtvi – bolo to dielo Talibanu. Spolu s bratom sme museli utiecť. On mal 16 rokov, ja 8. Náš útek trval 5 rokov. Bola to dramatická cesta cez Afganistan, Pakistan, Irán, Turecko a Grécko až do Talianska. Brat počas cesty zomrel. Píšem o tom v knihe Dnes večer sa budeme pozerať na hviezdy (Stanotte guardiamo le stelle).

Bratia sa chceli na člne dostať na grécke pobrežie. Mohamed to nezvládol. Ali sa pripútal o kanister s benzínom. V rozhovore pre ACN prezradil, že si vtedy pomyslel: „Ak Ježiš existuje, zachráni ma a ja sa neutopím.“ Ako 11-ročný zostal celkom sám.

Po príchode do Talianska mal jasnú predstavu: chcel študovať právo, aby obhajoval najslabších a pomáhal tým, ktorí si – podobne ako on – mnoho vytrpeli. Nikdy nezabudol na svoje afganské korene. Skontaktoval sa s jednou kresťanskou rodinou, ktorá v jeho vlasti prežívala svoju vieru v skrytosti a podporoval ju.

Ako tá rodina prežívala svoju vieru v skrytosti?

Spoznal som ich prostredníctvom jedného priateľa. Často sme spolu hovorili a posielal som im videá zo svätej omše alebo som im ju prenášal naživo cez telefón. Bolo to pre nich trochu zložité, pretože sa nikdy predtým na svätej omši nezúčastnili. Keď však videli videá, boli dojatí, hoci ničomu nerozumeli.

Taliban ich odhalil…

Jeden z prenosov svätej omše pozerali cez televíziu a dali ho trochu hlasnejšie, aby dobre počula celá rodina. Takto ich susedia zistili, že sú kresťanmi, a prezradili ich Talibanu.

Aké to malo následky?

Otec rodiny bol zatknutý a nikdy viac o ňom nepočuli. Ostatní členovia museli utiecť a ukrývať sa v stavbe, ktorá sa podobala na bunker. Zaplatili si strážcu, aby ich chránil. Vďaka talianskym a vatikánskym orgánom sa nám podarilo previezť ich z Afganistanu. Dnes žijú v Taliansku.

Ako vnímali svoje prvé dni na slobode?

Hneď ako mohli, išli na svätú omšu. Od pohnutia plakali. Dojalo ich, že sa môžu slobodne hlásiť k svojej viere. Povedali mi: „Dlhé roky sme žili ako tajní kresťania. Bolo to, akoby sme žili v tme – teraz sme ako znovuzrodení.“

 

 

Keď rodina, ktorú Ali Ehsani podporoval, utekala z Afganistanu, nezobrala si so sebou vôbec nič. Jeden zo synov mal počas celej cesty oblečenú typickú afganskú košeľu. Nezobliekol si ju, kým neprišiel do Talianska. Pápež František túto košeľu dostal ako dar od jedného novinára (stalo sa tak počas letu na jeho apoštolskú cestu do Maďarska a na Slovensko).

Na Aliho tvári niet stopy po bolesti, usmieva sa. Keďže si nebol istý, či ho jeho rodičia pokrstili, rozhodol sa nechať pokrstiť v Lateránskej bazilike v Ríme. Na záver rozhovoru poprosil ACN a jej dobrodincov o modlitby za mier na svete.

Ďalšie informácie o situácii kresťanov v Afganistane možno nájsť v Správe o stave náboženskej slobody vo svete, zverejnenej na https://acninternational.org/religiousfreedomreport/home/.

Ilustračná fotografia: Max Pixel

Len s pomocou dobrodincov môžeme pomáhať všade tam, kde sú ľudia prenasledovaní pre vieru, alebo v núdzi. Zvážte dnes dar na projekty nadácie ACN. Ďakujeme