Biskupi v Jeruzaleme upozorňujú na skutočnosť, že prítomnosť kresťanov v Svätej zemi je ohrozená „systematickými pokusmi“ o ich vytlačenie z krajiny.

 

Vyhlásenie patriarchov a predstaviteľov Cirkvi v Jeruzaleme k súčasnej situácii, ktorá predstavuje ohrozenie prítomnosti kresťanov v Svätej zemi:

 

„Kresťania v Svätej zemi sa čoraz častejšie stávajú terčom agresie radikálnych skupín. Od roku 2012 bolo zaznamenaných viacero prípadov fyzických i verbálnych útokov na kňazov a rehoľníkov, útokov na kresťanské kostoly, poškodenia a zneuctenia posvätných miest, ako aj vyhrážok na adresu miestnych kresťanov, ktorí však netúžia po inom, len aby mohli slobodne praktizovať svoju vieru a v pokoji prežívať každodenný život. Radikálne skupiny využívajú uvedené praktiky v systematickom úsilí vytlačiť kresťanskú komunitu z Jeruzalema a ďalších častí Svätej zeme.“

 

Vyhlásenie, ktorého kópiu dostala aj pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, obsahuje poďakovanie izraelskej vláde za okamžitú reakciu v podobe záväzku, že kresťanom v krajine zaistí bezpečný domov, no súčasne vyjadruje znepokojenie nad neschopnosťou štátnych inštitúcií zastaviť spomínané útoky:

 

„Vyjadrujeme veľké znepokojenie nad tým, že záväzok vlády stroskotáva na lokálnej úrovni, pretože miestni politici, úradníci a bezpečnostné zložky nedokážu zamedziť činnosti radikálnych skupín, ktoré ohrozujú kresťanov, napádajú kňazov a rehoľníkov a znevažujú posvätné miesta a kostoly.“

 

Cirkevní predstavitelia poznamenávajú, že „radikálne skupiny pokútnym spôsobom skupujú strategické nehnuteľnosti v kresťanskej štvrti. Sledujú tým obmedzenie prítomnosti kresťanov. Zastrašovaním sa im darí kresťanskú komunitu zmenšovať. Usilujú sa aj o narušenie historických pútnických trás medzi Betlehemom a Jeruzalemom“.

 

Patriarchovia a biskupi vyzývajú štátne autority, aby „zasiahli proti radikálnym skupinám v Jeruzaleme, ohrozujúcim nielen kresťanskú komunitu, ale i právny poriadok. Všetkým občanom a inštitúciám treba zaručiť život bez hrozby násilia“.

 

Ako jedno z možných riešení navrhujú predstavitelia Cirkvi vytvorenie „osobitnej zóny kresťanského kultúrneho dedičstva, ktorá by zaručila celistvosť kresťanskej štvrti v jeruzalemskom Starom Meste“, a tak prispela k ochrane kresťanského dedičstva mesta.

Ilustračné foto: ACN