Sahelským regiónom, v ktorom sa nachádza aj Burkina Faso už celé roky otriasajú teroristické útoky. K posledným došlo pred tromi mesiacmi a prinútili ľudí z postihnutých oblastí k úteku. V reakcii na túto núdzovú situáciu pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aktuálne schválila projekt na podporu začlenenia niektorých tzv. vnútorne vysídlených osôb. Konkrétne má ísť o pomoc 18 vedúcim katechétom z farnosti Sebba a ich rodinám. Títo pastorační koordinátori, ktorí vedú svoje spoločenstvá a starajú sa o duše veriacich tam, kde chýbajú kňazi, boli priamo vystavení teroristickej hrozbe – museli sa teda uchýliť do Dori, hlavného mesta oblasti a sídla biskupstva.

Distribúcia pomoci pre vnútorne vysídlených v Dori, Burkina Faso. Foto ACN

„Pre diecézu Dori, ktorá má obmedzené zdroje, predstavuje táto situácia skutočne výzvu. Od roku 2015 ju vážne poškodzujú teroristické útoky,“ vysvetľuje miestny biskup Laurent Dabiré. Je zodpovedný za administratívny región Sahelu v Burkine Faso, ako aj za opatrenia prijaté kresťanským spoločenstvom v Dori na začlenenie katechétov a ich rodín vrátane ich nevyhnutnej materiálnej podpory. Keď totiž v priebehu posledných mesiacov unikali pred teroristickými útokmi, nemohli si zobrať so sebou nič zo svojho majetku. Útočisko tieto rodiny hľadali v meste, keďže vo všeobecnosti sa mestá v oblasti považujú za bezpečnejšie.

Po prvej pomoci týmto ľuďom v núdzi je teraz nevyhnutné, ako konštatuje biskup, „zabezpečiť im životné minimum, kým zostanú v Dori“. A to ešte chvíľu potrvá. Po prvé preto, lebo tieto rodiny hovoria iba jazykom gourmantché (gurma) a pre túto jazykovú bariéru nemôžu byť premiestnené do iných diecéz v krajine. Po druhé preto, lebo ich prítomnosť je potrebná na zabezpečenie misijného života na mieste, kde sa nachádzajú, a na prípravu znovuobnovenia evanjelizácie hneď, ako to podmienky umožnia.

Vnútorne vysídlení utečenci pred teroristami v Dori. Fotografia pochádza ešte z obdobia pred korona pandémiou.

ACN sa rozhodla podporiť 18 katechétov a ich rodiny pri novom sociálnom začlenení. Program pomoci vo výške 30 000 € zahŕňa zdravotnú starostlivosť (od psychologickej podpory až po základnú lekársku starostlivosť), potravinovú pomoc a školské štipendiá. Rodinám okrem toho poskytne finančné prostriedky, ktoré im umožnia vykonávať činnosti vytvárajúce príjmy, ako sú chov dobytka alebo záhradníctvo. Ide o to, aby sa v strednodobom horizonte dokázali postarať o seba už samostatne.

Čo sa týka bezpečnostnej situácie v tomto regióne, na východe spomínanej diecézy Dori, na území ktorej je iba 1,8 % obyvateľov kresťanov (katolíkov i protestantov), sa nedávno stali dve tragédie. Prvá sa odohrala 10. februára 2020, a to 50 km od Dori: „Ozbrojení muži vnikli do mesta Sebba, centra jednej z farností. Zabili tam jedného človeka, uniesli protestantského farára aj 6 mladých študentov – nasledujúci deň ich chladnokrvne popravili, oslobodili iba dve dievčatá,“ uvádza biskup Dabiré. K druhému útoku došlo 16. februára 2020, tentoraz 100 km od Dori. Teroristi vpadli do dediny Pansi, nachádzajúcej sa na území Farnosti sv. Antona Veľkého zo Sebby. „Miesto vyplienili a bezcitne popravili 24 osôb.“ Medzi nimi bol aj Philippe Yarga, ktorého tlač omylom predstavila ako protestantského farára. V skutočnosti bol od roku 2017 vedúcim katolíckym katechétom mesta a zodpovedal za koordináciu pastoračných aktivít v tejto oblasti.

Vďaka epidemiologickým pomôckam od ACN sa v Dori mohla odslúžiť omša pri Nanebovstúpení Krista. Foto ACN

Philippe Yarga sa narodil roku 1975 a zanechal po sebe 7 detí (najmladšie sa narodilo 43 dní po jeho smrti). Spomínajú na neho ako na „nadšeného katechétu“, ktorý „vykonával svoju službu naplnený láskou“, a „dobrého otca“. Keď si všimol, že sa bezpečnostná situácia v Pansi dramaticky zhoršila, chcel navštíviť kolegu v neďalekej dedine a zistiť, či by sa dalo nájsť útočisko na inom meste. Pri pokuse opustiť dom ho však prepadli neznámi ozbrojenci. Podľa výpovedí svedkov vrahovia zaútočili na všetkých mužov v dedine, nezáležalo na tom, aká bola ich náboženská či etnická príslušnosť… Dnes je farnosť Sebba zatvorená a je to už tretia farnosť v diecéze, ktorú postihol takýto osud.

S ohľadom na zvyšujúce sa násilie v Burkine Faso sa ACN počas posledných piatich rokov rozhodla podporiť celkovou sumou 100 000 eur nielen projekt na sociálne začlenenie vnútorne vysídlených rodín v Dori, ale aj 7 ďalších projektov v krajine. V rámci nich pápežská nadácia podporí vzdelávanie 83 kandidátov na kňazstvo v diecézach Dori, Kaya, Fada N’Gourma a Tenkodogo, existenčne zabezpečí 10 rehoľných sestier pôsobiacich v diecéze Dori a podporí aj vysielanie programov prostredníctvom rádia pre ľudí, ktorí boli vnútorne vysídlení, a tých, ktorí žijú v oblastiach s ťažkými podmienkami po celej krajine.