India sa ocitla vo všetkých správach. Pandémia zasiahla krajinu skutočne tvrdo. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi preto aktívne pomáha: celkovou sumou vyše 370 tisíc eur podporila 27 projektov, prostredníctvom ktorých rehoľné sestry a kňazi pomáhajú núdznym. V rozhovore pre ACN súčasnú situáciu zhodnotil Anil Couto, arcibiskup Dillí.

Otec arcibiskup, ako sa vaša krajina vyrovnáva s realitou, že denne pribúda viac ako 350 000 prípadov ochorenia COVID-19?

Situáciu by som opísal ako strastiplnú a neistú. Prežívame chvíle bolesti, utrpenia a strachu, pretože nevieme, kto bude ďalším nakazeným, ako sa bude vírus šíriť, ako sa ním ľudia môžu infikovať, ako sa účinne chrániť… Nevieme, čo prinesie nasledujúci deň. Len naša viera nám dáva silu pokračovať.

Prečo je druhá vlna pandémie v Indii taká silná?

Keďže sa v piatich spolkových štátoch konali parlamentné voľby – boli stanovené na mesiac apríl –, uskutočnili sa obrovské politické zhromaždenia, na ktorých sa nedodržiavali protiepidemiologické hygienické opatrenia (aj naši špičkoví politici boli plne zapojení do kampaní). Ďalšou príčinou je náboženské stretnutie Kumbh Mela, ktoré tradične priťahuje milióny pútnikov a tiež bolo povolené bez toho, aby sa dodržiavali potrebné opatrenia. Vidím to tak, že sa druhá vlna spustila preto, lebo neboli prijaté dostatočné opatrenia. Brali sme to na ľahkú váhu a teraz za to musíme pykať.

Dozvedeli sme sa, že v Indii zomrelo 20. – 23. apríla 2021 až 14 katolíckych kňazov. Aká je situácia vo vašej diecéze?

V mojej diecéze zomreli 3 rehoľné sestry; jedna z nich pritom nemala ani 60 rokov a zomrela veľmi náhle. Stratili sme aj laických spolupracovníkov, ktorí boli veľmi aktívni vo farnostiach i na diecéznej úrovni, no zatiaľ žiadnych kňazov. Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo dvojdňové online stretnutie Stálej rady Konferencie katolíckych biskupov Indie (CBCI Standing Committee), ktorá sa skladá z približne 40 biskupov. Informovali sme sa navzájom o aktuálnej situácii, ale ešte nezhromažďujeme údaje o tom, koľko ľudí v ktorej diecéze zomrelo – je to teraz príliš bolestné.

Prečítajte si aj

Aká je situácia v Nemocnici Svätej rodiny, ktorá patrí k arcidiecéze Dillí?

Veľmi vyčerpávajúca, pretože má enormné množstvo pacientov a nedostatok kyslíka aj zamestnancov. Podobne ako iné nemocnice v krajine ani ona nemôže poskytnúť lôžka všetkým, ktorí ich potrebujú. Kým nie sú k dispozícii, pacientov ošetrujú na urgentnom príjme. V našej nemocnici nikoho nepreferujeme – pacientov prijímame podľa toho, kto kedy príde. Ľudia prejavujú dôveru Nemocnici Svätej rodiny, pretože vďaka Božej milosti máme dlhoročnú tradíciu kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Naši lekári a zdravotné sestry sa usilujú poskytnúť pacientom osobnú starostlivosť.

Aká je situácia s udeľovaním sviatosti pomazania chorých?

Sviatosť pomazania chorých nemôžeme vysluhovať. Kto je infikovaný, nemôže ju prijať. A ak takýto človek zomrie, žiaľ, nie je možné, aby sa kňaz dostal k telu. V kompletnom ochrannom obleku prednáša modlitby z určitej vzdialenosti. Takáto je smutná situácia obetí pandémie. Pre rodinu je to veľmi bolestné, sám som to zažil. Rovnako na pohrebe nemôže byť žiadny člen rodiny. Robíme, čo môžeme, aby sme utešili ľudí prostredníctvom online médií. Máme niekoľko videí aj diecézny tím terapeutov, ktorý sme zostavovali od minulého roka – jeho členovia sú pripravení pomôcť ľuďom prekonať smútok. Je to však len nepatrná pomoc, ktorú im dokážeme poskytnúť, také kvapky v mori.

Niekedy sa hovorí, že počas krízy je najdôležitejšie poskytnúť ľuďom sociálnu a lekársku starostlivosť, no v ACN sa zameriavame na podporu pastoračnej práce Cirkvi. Mohli by ste našim dobrodincom povedať niečo o dôležitosti pastoračnej práce v tomto krízovom období?

Význam pastoračnej práce v takomto období nemožno dostatočne doceniť. Čím viac jej vykonávame, tým viac je potrebná. Som rád, že kňazi v arcidiecéze Dillí sa od prepuknutia pandémie začiatkom roka 2020 usilovali priblížiť ľuďom a zostať im nablízku – navštevovali rodiny, požehnávali domy, podporovali veriacich v čase choroby a smrti prostredníctvom online bohoslužieb, pravidelných stretnutí farskej rady či iných aktivít, ktoré sa po zrušení lockdownu v auguste 2020 mohli uskutočňovať i fyzicky. Postarali sa dokonca o sväté prijímanie a sviatosť zmierenia. S novou vlnou ochorenia COVID-19 sme sa opäť vrátili do virtuálneho režimu. Všetky arcidiecézne komisie, hlavne tie pre mladých ľudí a katechézu, organizujú v čase pandémie online kurzy a stretnutia.

Chceli by ste našim dobrodincom niečo odkázať?

Chcel by som sa im jednoducho poďakovať za všetku ochotu pomôcť, ktorú ustavične prejavujú prostredníctvom pápežskej nadácie, a to aj teraz, keď je toľko utrpenia spôsobeného ochorením COVID-19. Chcem im odkázať: Prosím, robte tak naďalej! Vaša starostlivosť a láska nám dávajú silu pokračovať a byť odvážnymi svedkami radostnej zvesti nášho Pána Ježiša Krista.

 

Len vďaka štedrému srdcu dobrodincov môžeme pomáhať núdznym aj v čase pandémie. Zvážte dnes dar podľa vašich možností a navštívte náš darcovský portál, kde si môžete vybrať ako pomôžete. Ďakujeme.