Život utečencov nie je ľahký. Musia všetko zanechať a začať nový život v cudzej krajine, ktorá má iné zákony, iné vzdelávanie, iný jazyk i kultúrne zvyky. Rasizmus, diskriminácia, prekonaná trauma, pocity viny voči tým, ktorých opustili, absencia dokladov – s týmto všetkým sa musia vysporiadať aj utečenci v Juhoafrickej republike. 

V krajine sa oficiálne nachádza približne 270 500 utečencov a žiadateľov o azyl. Skutočný počet ľudí, ktorí tu žijú bez dokladov, je však bezpochyby oveľa vyšší. Až 84 % z nich pochádza z krajín subsaharskej Afriky, ako sú Zimbabwe, Etiópia, Nigéria, Konžská demokratická republika a Rwanda. Z regiónu ich vyháňa najmä chudoba, politické násilie a vojna.

Významnú pomoc pre nich predstavuje Projekt pastoračnej starostlivosti o utečencov a ich deti, ktorý od roku 2013 vedie katolícka Arcidiecéza Durban s podporou pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Jeho cieľom je poskytnúť utečencom, azylantom či migrantom pastoračnú starostlivosť a kvalitné sociálne služby, a tak im pomôcť znovu nadobudnúť stratenú dôstojnosť, vieru a nádej.

 

Všestranná podpora znevýhodnených

Projekt im zabezpečuje strechu nad hlavou, pozýva ich na rôzne terapeutické tréningy a programy sociálnej kohézie. Prostredníctvom obhajcov sa usiluje o spravodlivosť v občianskych záležitostiach. Práve utečenci sa totiž často stávajú obeťami násilia, sú obviňovaní z trestnej činnosti, trpia nezamestnanosťou a v zápase o pracovné miesta a bývanie sú znevýhodňovaní.  

Súčasťou projektu sú viaceré dôležité programy. Zahrnujú príspevky na stravu a ubytovanie pre novoprišelcov, ale aj vyučovanie angličtiny pre utečencov z frankofónnych regiónov či vyučovanie lokálneho jazyka zulu. Práve znalosť jazykov utečencom v budúcnosti pomôže integrovať sa do spoločnosti, rozprávať sa s miestnymi ľuďmi, a tak zmenšovať priepasť, ktorá sa medzi nimi vytvorila.

Keď im povedia o dôvodoch, pre ktoré museli opustiť domovinu, hostitelia ich budú môcť oveľa lepšie pochopiť. Angličtina je okrem toho kľúčovým jazykom na trhu práce – využíva sa vo väčšine podnikov. 

Projekt pastoračnej starostlivosti o utečencov a ich deti pokrýva tiež náklady na školné a zabezpečuje školské uniformy. 

Georgette Ntambwová, jedna z účastníčok projektu, napísala:

„Ďakujem tým, ktorí cez Projekt pastoračnej starostlivosti o utečencov a ich deti prispievajú na moje vzdelávanie. Veľmi si to vážim, pretože moja mama si to nemohla dovoliť. Teraz som v 8. ročníku strednej školy Westrich. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Jediné, čo môžem urobiť, je vyjadriť takto svoju vďaku, pretože nemám nič, čo by som mohla dať na oplátku. Mám len slová a skutky vďačnosti. Vďaka tomuto projektu!“

 

Vzdelanie je kľúčom k lepšiemu zajtrajšku

Najväčšou devízou detí utečencov je vzdelanie, ktoré celkom mení nielen ich budúcnosť, ale aj budúcnosť celých rodín. Hupenyu Makusha, spolupracovník ACN, hovorí: „Deti, ktorým sa vďaka projektu dostalo pomoci a podpory, sa v živote dostanú oveľa ďalej a budú pomáhať svojim rodinám.“ 

Každý registrovaný študent dostane na začiatku školského roka uniformu. Arcidiecéza Durban založila v rámci projektu aj krajčírsku dielňu, ktorá uniformy zhotovuje. V Juhoafrickej republike sa uniformy nosia povinne v štátnych školách i vo väčšine súkromných škôl. Majú rozhodujúcu úlohu pri stieraní rozdielov medzi chudobnými a bohatými – všetky deti v škole vyzerajú rovnako. 

Vďaka spolupráci ACN s katolíckou Arcidiecézou Durban môže projekt pomoci naďalej pokračovať a prispievať k výraznej zmene životov rodín utečencov a budúcnosti ich detí.  

„Vaša podpora projektu zmenila počas rokov jeho fungovania osudy mnohých rodín utečencov. Dotkla sa ich životov a stala sa nástrojom evanjelizácie, vzpruhou zlomených. Aj vďaka vašej pomoci môžeme v projekte roku 2021 pokračovať,“ konštatuje Hupenyu Makusha. 

 

Ilustračná fotografia: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Len vďaka štedrosti dobrodincov môžeme pomáhať tým, ktorí sú prenasledovaní pre vieru, alebo v núdzi. Zapojte sa k tejto pomoci. Vyberte si výšku svojho daru i to, či bude jednorazový, alebo pravidelný. Ďakujeme