Celý svet dnes žije obavami z koronavírusu a ochorenia COVID 19. História nám ukazuje, že zodpovedné správanie je na mieste. Ako kresťania však nesmieme podľahnúť strachu.

FOTO Wikimedia Commons

Nie je nič nové, že v dejinách ľudstva sa striedajú rôzne pandémie. Z najznámejších môžeme spomenúť napríklad mor, ktorý v 14. storočí zahubil polovicu populácie. Táto čierna smrť sa do Európy opakovane vracala až do 18. storočia.

V 19. storočí ju vystriedala cholera. Na vírus HIV doteraz zomrelo 25 miliónov ľudí. V roku 2014 vypukla africká epidémia eboly, na ktorú zomrelo už 11-tisíc ľudí. Dnes nás z pohodlného spôsobu života pri dobrých hygienických návykoch a imunite vyrušil koronavírus.

V našom pôstnom kalendári si chceme dnes pripomenúť ďalších novodobých martýrov, ktorí obetovali svoj život službe Bohu a ľuďom.

Práve spomínaná epidémia eboly, ktorú sme podcenili, si vyžiadala štyri obete z radu zasvätených osôb: brat Patrick Nshamdze z Kamerunu, otec Miguel Pajeras zo Španielska, brat George Combey z Ghany a sestra Chantal Pascaline z Konga, ktorá 9. augusta 2014 zomrela vo veku 47 rokov. Arcibiskup Miroslaw Adamczyk vzdal hold kňazom a rehoľníkom, ktorí sa starali o pacientov s ebolou v nemocnici sv. Jozefa v Monrovii, v hlavnom meste Libérie. „Títo oddaní misionári zaplatili najvyššiu cenu za svoju službu cirkvi a obyvateľom Libérie.“

Epicentrá tohto vírusu sú prevažne v Guinei, Libérii, Nigérii a v Sierra Leone. „Obyvatelia Libérie veľa trpeli a naďalej majú ťažký život. No majú aj veľkú trpezlivosť – vedia ako byť šťastní a ako si užívať život. Nakoniec je naša nádej vždy rovnaká: dúfame v Ježiša Krista, ktorý prekonal utrpenie a smrť. Sme si istí, že nás nesklame,“ dodáva arcibiskup.

Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR, ebola je vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami živých alebo mŕtvych ľudí či zvierat. Patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Po nakazení nastupuje horúčka, slabosť, bolesť hlavy a hrdla.

V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje zvracaním, hnačkou, vyrážkami a poruchami funkcie pečene a obličiek. U niektorých pacientov môže dôjsť k silnému vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu a zlyhaniu viacerých orgánov. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdraveným pacientom, a to až tri mesiace po uzdravení. Pre samotné ochorenie neexistuje očkovacia látka ani liečba.

V dejinách, najmä keď sa vyskytovali epidémie, dodával veriacim nádej svätý Šebastián, ktorý je považovaný za ochrancu pred morom, hladomorom, pri infekciách a rôznych chorobách. Pozývame preto aj vás do modlitby:

Ježišu, prosíme ťa, daj nám v tomto čase šíriaceho sa ochorenia pocítiť svoju uzdravujúcu lásku. Ty si počas svojho života uzdravoval chorých a poskytoval si útechu trpiacim. Prosíme, sprevádzaj aj nás v týchto ťažkých chvíľach. Uzdrav nás z choroby, ale aj z nášho strachu, úzkosti a pýchy. Daruj nám svoju múdrosť a svoj pokoj. Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Šebastián, oroduj za nás.

 

Pre informácie o vysluhovaní sviatostí počas mimoriadnej situácie odporúčame sledovať stránku Tlačovej kancelárie KBS.

Pre informácie o šírení koronavírusu a aktuálnych opatreniach sledujte Úrad verejného zdravotníctva.