Slovenský úrad pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi si v utorok, 19. marca pripomenul siedme výročie svojho založenia. „Narodeniny” ACN pripadajú každý rok na sviatok svätého Jozefa, ktorý je patrónom úradu. Tentokrát nadácia za svoje pôsobenie na Slovensku poďakovala pri pravidelnej svätej omši u bratislavských kapucínov o 17:00 hod. 

Svoje výročie venovala ACN predovšetkým modlitbe za Ukrajinu a ukrajinskú Cirkev, ktorá sa neúnavne stará o ľudí trpiacich vojnou. Svätej omši preto predchádzala pobožnosť krížovej cesty za Ukrajinu, ktorú vytvorila ukrajinská rehoľná sestra Alina. Priatelia ACN sa jej mohli zúčastniť aj prostredníctvom živého vysielania. Nadácia pomáha na Ukrajine už viac ako 60 rokov.

Misia ACN je širšia: pomáha kresťanom na celom svete, všade tam, kde sú utláčaní, prenasledovaní, alebo v núdzi. Ekleziálny asistent ACN na Slovensku Ivan Ružička v príhovore počas svätej omše pripomenul, že nadácia ACN pôsobila aj v našej krajine v čase totality, aby pomohla miestnej Cirkvi prežiť. „Vtedy známa ako Kirche in Not, na Slovensku a v ďalších krajinách za železnou oponou pomáhala najmä tak, že podporovala štúdium mladých mužov, ktorí sa chceli stať kňazmi. Dnes môžeme čerpať z tejto misie aj my. Situácia Cirkvi na Slovensku je dnes stabilizovaná a tak pred siedmimi rokmi mohla aj u nás vzniknúť pobočka nadácie a vďaka tomu, že sa našli štedrí dobrodinci, môžeme dnes my pomáhať kresťanom tam, kde nemôžu prežívať svoju vieru naplno.”

Na utrpenie kresťanov vo svete sa nadácia ACN usiluje poukazovať najmä prostredníctvom celosvetových kampaní ako Červená streda či Milión detí sa modlí ruženec, do ktorých sa každoročne zapája čoraz viac ľudí z celého Slovenska. Vyše 22-tisíc darcov podporilo misiu ACN od založenia slovenského úradu v roku 2017 do 15. 3. 2024 sumou 5 276 615 €. Omšové milodary, z ktorých čerpajú najmä kňazi v núdzi a náročných podmienkach, tvoria 794 434 €.

„Podpora a štedrosť, ktorú prijímame od našich priateľov a dobrodincov nám stále ukazuje, že náš úrad je len mostom medzi mnohými, ktorí veľmi túžia pomáhať a tými, ktorí pomoc potrebujú. Sme veľmi vďační za túto dôveru a naďalej chceme dávať ľuďom príležitosť k pomoci a prepájať kresťanov zo Slovenska s univerzálnou Cirkvou na celom svete,” vyjadril Miroslav Dzurech ml., riaditeľ slovenského úradu ACN.

 

Lucia Froncová

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi