Svätý Otec František sa po prílete na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave presunul na Apoštolskú nunciatúru, kde sa koná ekumenické stretnutie. Na úvod hlavu katolíckej cirkvi privítal predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko.

Nestratili ste horlivosť pri presadzovaní evanjelia?

Svätý Otec František povzbudil členov Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, aby pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Zároveň im adresoval dve bratské rady pre šírenie evanjelia slobody a jednoty. Uviedol to v nedeľu popoludní vo svojom príhovore na pôde Apoštolskej nunciatúry v Bratislave.

Svätý Otec vo svojom príhovore uviedol, že cesta ich komunít sa začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná. „Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skúšate, aké je krásne, ale zároveň ťažké žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva. Toho vnútorného otroctva,“ poznamenal pápež. Počas svojho príhovoru odkázal na Dostojevského Legendu o veľkom inkvizítorovi. Členom Ekumenickej rady cirkví SR povedal, že si je potrebné pomôcť navzájom.

Tu v srdci Európy nás to podľa slov hlavy katolíckej cirkvi núti pýtať sa, či kresťania nestratili horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva. „To, čo nás oslobodzuje, je pravda evanjelia, alebo sa cítime slobodní, keď si zaobstaráme komfortné zóny, ktoré nám umožňujú riadiť svoj život a pokojne napredovať bez negatívnych odoziev?“ spýtal sa pápež.

Evanjelizácia sa zrodila bratským spôsobom

Poukázal na to, že evanjelizácia sa zrodila bratským spôsobom, nesúc pečať, ktorú jej vtlačili solúnski bratia Cyril a Metod. Podľa jeho slov, nech nám títo svedkovia kresťanstva pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene bratské spoločenstvo. „Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje kresťanské korene, ak sme sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich? Je ťažké žiadať si Európu preniknutejšiu evanjeliom, ak nás netrápi, že ešte nie sme plne zjednotení medzi sebou na tomto kontinente a že sa o seba navzájom nestaráme,“ uviedol. Praktické výpočty, historické dôvody a politické väzby nemôžu byť podľa pápeža neprekonateľnými prekážkami na tejto ceste.

S členmi spoločnosti sa podelil o dve bratské rady pre šírenie evanjelia slobody a jednoty. „Prvá sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo,“ povedala hlava katolíckej cirkvi. Druhá rada sa týka akcie. Jednota sa podľa pápeža nedosahuje natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k Pánovi. Poukázal na to, že ide o chudobných, lebo v nich je prítomný Ježiš.

Eľko: Cirkvi sa spoločne tešia z napredovania a rastu iných

V dobre a napredovaní jedného je ukryté aj dobro a napredovanie druhých. Dnes už žiadna cirkev nemôže mať radosť zo sledovania kríz a konfliktov, umenšovania počtov či pohasínania viery. To cirkvi spoločne sťahuje dolu. Cirkvi sa však spoločne tešia z napredovania a rastu iných. Tak sa chce Ekumenická rada cirkví na Slovensku pozerať na návštevu pápeža Františka v SR. Na stretnutí so Svätým Otcom to uviedol predseda ekumenickej rady Ivan Eľko.

Súčasťou nedeľného popoludňajšieho stretnutia v priestoroch apoštolskej nunciatúry je aj príhovor pápeža, modlitba Žalmu 103, skupinová fotografia a osobný pozdrav účastníkov.

Nunciatúru založil svätý pápež Ján Pavol II.

Úzka spolupráca medzi Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike a rímskokatolíckymi cirkvami sa rozvinula pri štúdiu Charta Oecumenica, dokumentu, ktorý spoločne vypracovali Konferencia európskych cirkví a Rada európskych biskupských konferencií.

Apoštolská nunciatúra na Slovensku, ktorú 1. januára 1993 zriadil vtedajší pápež Ján Pavol II., sídli v Bratislave. Prvým nunciom s trvalým pobytom v krajine po vyhlásení samostatnosti Slovenska bol arcibiskup Luigi Dossena. Nunciatúra spočiatku z dôvodu absencie osobitného sídla bola umiestnená u sestier uršulínok v Bratislave, v ich dome na Uršulínskej ulici.

Pri príležitosti zriadenia nunciatúry v Bratislave vtedajší štátny sekretár kardinál Angelo Sodano vyjadril svoju vďačnosť „národným a mestským inštitúciám, ktoré pochopili hodnotu tohto pápežského zastúpenia a prispeli k jeho vytvoreniu“. Ďalšie poďakovanie patrilo „slovenskému episkopátu, rehoľným rodinám a všetkým, ktorí nám v týchto rokoch veľmi pomohli“.

Po ekumenickom stretnutí sa pápež František súkromne stretne s členmi Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska. Na stretnutí bude prítomných zhruba 50 jezuitov.

Zdroj: TASR, Foto: Michal Svítok/TASR