Pri príležitosti návštevy Svätého Otca sa slovenská kancelária ACN rozhodla venovať mu výnimočný duchovný dar, v ktorom sme chceli spojiť dve výzvy, ktorými adresuje veriacich: Prosbu o modlitbu za neho samého a výzvu pomáhať bratom a sestrám v núdzi.

Veriaci mohli prostredníctvom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi nechať slúžiť omše na úmysel Svätého Otca a milodary z nich budú posielané priamo kňazom z chudobných a nebezpečných oblastí na svete.

Celková suma milodarov predstavuje 2642 eur. Svätému Otcovi bol tento dar odovzdaný v rámci generálnej audiencie v stredu 13. októbra vo Vatikáne. Mal formu certifikátu s vysvetlením. Pápež zaň bol veľmi vďačný.

„To je výborné. Ďakujem vám. Modlite sa za mňa – veľa sa za mňa modlite,“ reagoval Svätý Otec. Ako povedal, nadáciu ACN pozná a dar od Slovákov ho veľmi potešil.

Okrem daru svätých omší sme mu odovzdali aj plagát s pozvaním k modlitebnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Svätý Otec túto celosvetovú iniciatívu podporil aj tento rok.

 

Foto: Servizio Fotografico – Ordini

Tisíce kňazov z celého sveta nás každoročne prosí o omšové milodary. Slúžia v krajinách, kde sú kresťania utláčaní a prenasledovaní, alebo veľmi chudobní. Pre týchto kňazov sú omšové milodary často jediným zdrojom na pokrytie základných životných potrieb.