BRATISLAVA – Odborná komisia, ktorá hodnotila detskú výtvarnú súťaž DETI PRE SÝRIU, rozhodla o menách víťazov. Súťaž vyhlásila národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi pri príležitosti tohtoročného Dňa detí. „Súťaž sme venovali sýrskym deťom. Aj takto sme upriamili pozornosť slovenských detí na ukradnuté detstvo a mladosť ich rovesníkov v blízkovýchodnej Sýrii. Učiteľom ďakujeme za pedagogický prístup a mladým výtvarníkom za umelecké vyjadrenie empatie a solidarity s ich utrpením,povedala riaditeľka slovenskej národnej kancelárie Martina Hatoková.

Margaréta Mlaková: „Modlíme sa za deti v Sýrii“, 1. miesto v 1. kategórii

Do súťaže sa zapojili deti vo veku od štyroch do osemnástich rokov. Najviac výtvarných prác zaslali žiaci základných škôl, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V 1. kategórii, ktorú tvorili žiaci prvého stupňa základných škôl, zabodovali až dvaja žiaci Základnej školy s materskou školou v Plavnici. Víťazkou sa stala Margaréta Mlaková so svojím dielom s názvom „Modlíme sa za deti v Sýrii“, na druhom mieste sa umiestnil jej spolužiak Maxim Repka.

V 2. kategórii, ktorú tvorili žiaci druhého stupňa ZŠ a žiaci SŠ, mala porota ešte náročnejšie rozhodovanie, pretože práce boli ideovo, žánrovo aj technicky rôznorodé. Odborná komisia, ktorú tvorili štyria výtvarní pedagógovia a jeden zástupca ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, napokon rozhodla o víťazoch. Prvé miesto získala Soňa Kováčiková zo Žiliny s prácou s názvom „Dnes nie“. Na druhom mieste sa umiestnila Lea Červeňáková z Budkoviec, tretie miesta získali Zuzana Strelová z Levoče a Nikola Kandalíková zo Žiliny.

Odborná komisia počas rozhodovania o víťazoch.

Do súťaže sa zapojili aj najmenší umelci, žiaci materských škôl, ktorí síce vekovo nespĺňali kritériá žiadnej kategórie, ale porota sa rozhodla oceniť aj ich. Cenu poroty dostala škôlkarka Adelka Hanuliaková s dielom „Máme vás v srdci“.

Slávnostné odovzdanie cien víťazom prebehne v sobotu 24. novembra 2018 počas Noci svedkov v Trnave, ktorá bude jedným z podujatí Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom.Víťazné i mnohé zaslané práce následne čaká putovná výstava. Tá bude prebiehať od novembra 2018 do konca januára 2019 a finančný výťažok z nej bude použitý na konkrétny projekt pomoci deťom v Sýrii.

Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi otvorí koncom novembra kampaň, v ktorej bude pozývať ľudí na Slovensku k materiálnej aj duchovnej podpore sýrskeho ľudu. Medzinárodná nadácia ACN poskytla obyvateľom Sýrie od vypuknutia vojny v roku 2011 pomoc v hodnote viac ako 25 miliónov eur.

Víťazné práce nájdete v galérii k článku.