Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v spolupráci s pápežskou organizáciou pomoci Catholic Near East Welfare Association (Asociácia katolíckych blízkovýchodných sociálnych služieb; v skratke CNEWA) a Caritas Libanon (Libanonská charita) prejavila solidaritu s libanonským ľudom a zapojila lokálnych partnerov do aktivít, ktorých cieľom je reagovať na bezprostredný naliehavý nedostatok potravín, týkajúci sa 5 880 rodín z bejrútskej štvrte Gemmayze, ako aj mesta Dbayeh v libanonských horách. Lokálni partneri, pomáhajúci pri distribúcii potravinových balíčkov, nás informujú o situácii, ktorej aktuálne čelia.

„Explózia nami otriasla,“ uvádza sestra Rita Khouryová z rehole Dcér lásky k blížnemu, jednej z komunít podporovaných v rámci projektu. Od roku 1959 sestry prevádzkujú ošetrovňu pre matky a malé deti a poskytujú základnú lekársku starostlivosť v okrese Ašrafija (Achrafieh), nachádzajúcom sa na pobreží, aj v chudobnom predmestí Karm el Zeitoun, kde predtým ľuďom chýbala akákoľvek pomoc.

Vydávanie potravinových balíčkov
Vydávanie potravinových balíčkov niekoľko dní po výbuchu

Sestra Rita spolu so skupinou spolupracovníkov a dobrovoľníkov od výbuchu prechádza úzkymi uličkami husto osídlenej štvrte Karm el Zeitoun, pýta sa ľudí, čo potrebujú, a usiluje sa im pomôcť. „Domy našich spolupracovníkov i všetkých obyvateľov štvrte boli poškodené. Päť centier komunity, vrátane dvoch škôl v Ašrafiji, bolo tiež vážne poškodených a, žiaľ, pri výbuchu sme prišli aj o jednu sestru.“

Ašrafija je jedným z najstarších okresov v Bejrúte, nachádzajú sa v ňom tisíce starých budov. Keďže je od prístavu vzdialený len dva kilometre, boli v ňom výrazne poškodené všetky stavby – domy majú rozbité okná aj dvere, zničený je nábytok i vybavenie. Na sever od Ašrafije ležia dve chudobné štvrte Bourj Hammoud a Nabaa, ktoré rovnako znášajú ničivé následky výbuchu. Sú husto osídlené sociálne znevýhodnenými Libanončanmi, bezbrannými utečencami a marginalizovanou vrstvou sezónnych robotníkov. Projektový partner ACN, ktorým je tu pápežská organizácia pomoci CNEWA, v oboch štvrtiach podporuje dve cirkevné zdravotnícke centrá (Karagheusian Socio-Medical Center a Socio-Medical Intercommunity Dispensary). Zabezpečujú lekársku a sociálnu pomoc pre viac ako 7 000 núdznych ľudí.

„Vďaka Bohu, že k výbuchu došlo až o 18.00 hod. Keby sa to stalo o 3 hodiny skôr, naši pacienti, moji spolupracovníci a ja by sme boli teraz mŕtvi. S tímom 50 spolupracovníkov sme v to ráno prijali 250 pacientov. Neviem si predstaviť, aká by bola situácia, keby k výbuchu došlo v tom čase… Naše centrum je vážne poškodené, moja kancelária je celkom zničená. Prišli sme o 25 okien, 15 dverí, medzipodlažný strop, niekoľko notebookov, fotokopírku atď.,“ informoval nás Serop Ohanian, riaditeľ Karagheusian Socio-Medical Center.

„Ani počas pätnástich rokov občianskej vojny sme nezažili také bleskurýchle zničenie po jednej explózii. Žiadny dom, žiadny obchod, žiadne zariadenie nebolo ušetrené,“ konštatuje sestra Marie Justine el Ostaová z Kongregácie maronitských rehoľných sestier Svätej rodiny a riaditeľka Socio-Medical Intercommunity Dispensary. Tu má byť jedno z distribučných miest potravinových balíčkov. V Nabaa, známej štvrti chudobných vo východnom Bejrúte, žijú zmiešané spoločenstvá, predovšetkým kresťania vysídlení z libanonských hôr a ďalších častí krajiny počas občianskej vojny, ako aj mnohí zahraniční pracovníci (Sýrčania, Egypťania, Iračania, Srílančania, Filipínci atď.). Všetci našli útočisko v malých a lacných nájomných domoch.

„Zranené boli aj tri naše spolupracovníčky, a to v čase, keď boli doma. Ošetrovňa je v troskách, takmer všetky jej okná sú rozbité, poškodené sú drevené, ba dokonca oceľové dvere. Stovky budov v blízkosti nášho centra boli tiež zasiahnuté výbuchom. Sú domovmi našich pacientov a chudobných ľudí, ktorí sem prichádzajú žiadať o lekársku pomoc, potraviny či oblečenie. S ohľadom na súčasnú hospodársku a finančnú krízu v krajine si nemôžu dovoliť opraviť ani rozbité výplne na oknách a dverách. Vďaka Bohu je teraz počasie dobré, no za niekoľko mesiacov začne pršať a dôjde ku katastrofe. Títo ľudia naliehavo potrebujú podporu, pretože sami si nedokážu pomôcť s potrebnými opravami – nemajú peniaze, prácu ani potraviny,“ vysvetľuje ich ťažkú situáciu sestra Marie Justine.

5 000 rodinám v Bejrúte sme prisľúbili pomoc. Posielame potravinové balíčky. Pridajte sa ak môžete.