IRAK – Kláštory Kongregácie sestier dominikánok sv. Kataríny Sienskej by ste pred letom 2014 našli v rozličných mestách na území celej Ninivskej planiny. Život sestier vo vojnovom Iraku nebol síce ľahký, ale bol relatívne pokojný až do chvíle, keď do miest a obcí vtrhli extrémistickí bojovníci Islamského štátu.

Sestry Luma Khuder a Nazek Matty spolu s ďalšími asi sedemdesiatimi sestrami museli tiež náhle opustiť múry svojho kláštora v Teleskufe. Utiekli aj desaťtisíce kresťanských rodín. Z irackých kresťanov sa za jednu noc stali utečenci vo svojej vlastnej krajine – vnútorne vysídlené osoby.

Na istý čas sa ich novým domovom stala poloautonómna oblasť na severovýchode Iraku, ktorú kontrolujú Kurdi. „Krátko na to, ako sme v roku 2014 dorazili do Erbilu, začali sme pomáhať tým, ktorí tam ušli ešte skôr ako my,“ opisuje situáciu sestra Luma. „Pomáhali sme s distribúciou jedla, mlieka a plienok pre dojčatá.“ Sestry ostávali naďalej verné svojmu povolaniu a vo svojom vyhnanstve zakladali takzvané „núdzové kláštory“.

Dominikánske sestry z jedenástich kláštorov na Ninivskej planine žili viac než tri roky v utečeneckých táboroch

Aj v týchto náročných podmienkach chceli byť pri kresťanoch tak blízko, ako to len bolo možné. Chceli tam byť pre nich, slúžiť im. Sestra Luma pokračuje: „V roku 2015 bolo jasné, že budeme mimo našich domovov dlhšie, než sme si pôvodne mysleli. Utečenci boli presunutí z táborov do trvalejších podnájmov, a tak sme sa rozhodli, že otvoríme dve školy – jednu v Ankawe na severe Erbilu a druhú v Dohuku.“ Do školy v Erbile sa prihlásilo 600 detí vo veku od 6 do 13 rokov. Sestry otvorili aj materskú školu, do ktorej chodilo 392 detí. Tieto zariadenia podporovala medzi inými aj pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need, u nás známa aj ako Kirche in Not. „V tomto období sme boli úplne závislí od medzinárodnej pomoci,“ dodáva sestra.

Situácia sa začala meniť v roku 2016. Iracká armáda postupne oslobodzovala obce a mestá  na Ninivskej planine a islamských teroristov vytlačila aj z Teleskufu. „Počet vnútorne vysídlených osôb v Kurdistane začal v priebehu roku 2017 klesať. V Teleskufe už nehrozilo žiadne priame nebezpečenstvo a vďaka tomu sa mohli rodiny začať vracať späť do svojich domovov,“ vysvetľuje sestra Nazek a sestra Luma sa k nej pridáva: „Nadácia ACN začala s obnovou domov aj v Teleskufe. V našom meste zotrvali vojaci ISIS iba krátko, a preto neboli budovy až tak závažne poškodené.“ Túžbou sestier bolo vrátiť sa čím skôr do svojho mesta a pomáhať obnoviť život kresťanov.

Po porážke extrémistických bojovníkov v roku 2017 ostalo na Ninivskej planine takmer
13 000 poškodených, vypálených alebo úplne zničených rodinných domov. Na ruiny sa zmenili aj mnohé cirkevné budovy a zničený bol aj Kláštor Ružencovej Panny Márie, z ktorého sestry v roku 2014 ušli. „Dúfame, že sa nám podarí vrátiť sa do Teleskufu tak rýchlo, ako to len bude možné. Rodiny, ktoré sa už vrátili, nás potrebujú,“ povedali vtedy sestry.

Nádej na návrat im prinieslo spoločné odhodlanie kresťanských cirkví v Iraku, ktoré sa rozhodli obnoviť zničené kresťanské dediny. V marci roku 2017 založili Sýrska katolícka cirkev, Sýrska pravoslávna cirkev a Chaldejská katolícka cirkev v spolupráci s ACN spoločnú Komisiu pre rekonštrukciu Ninivskej planiny. „Dohoda medzi tromi kresťanskými cirkvami bola pre nás od začiatku dobrým znamením. Ľudia mohli vďaka tomu vidieť, že cirkvi sú jednotné a rozhodnutia nie sú vynášané jednostranne,“ spomína na vznik komisie sestra Luma.

Sestra Ilham sa vrátila do Teleskufu medzi prvými, aby pracovala na obnove kláštora

Koncom roka 2017 prebehla aj rekonštrukcia Kláštora Ružencovej Panny Márie a sestry sa mohli konečne vrátiť. Do Teleskufu sa postupne vracajú aj kresťanské rodiny. Zo začiatku mali mnohí strach, pretože sa obávali návratu extrémistov. Vďaka medzinárodnej pomoci, odvahe prvých rodín a podpore zo strany kresťanských cirkví sa do Teleskufu vrátilo už 1 072 rodín, čo je približne 74 %  všetkých rodín, ktoré žili v meste pred inváziou ISIS. Kresťania, ktorí prežili prenasledovanie a nevzdali sa svojej viery, sú inšpiráciou pre nás všetkých.

Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje mnohým slovenským ružencovým bratstvám za modlitby a finančnú pomoc v rámci kampane „Z ruín k domovu“ – záchrana a obnova kresťanstva na Ninivskej planine. Štedrí Slováci pomohli minimálne devätnástim rodinám vrátiť sa domov.

Príbeh dominikánskych sestier bol uverejnený v časopise RUŽENEC.