Kresťania v Sýrii majú čoraz náročnejšie životné podmienky. V rámci pomoci Sýrii – krajine, na ktorej Katolíckej cirkvi veľmi záleží, ako to opakovane zdôraznil pápež František – nadácia ACN podporuje desiatky projektov.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zvýšila svoju podporu Sýrii. Chce tak bojovať s dôsledkami finančnej krízy, ktorá ochromuje krajinu, už dvanásty rok zasiahnutú občianskou vojnou. Kardinál Mario Zenari, apoštolský nuncius v Sýrii, v uplynulom roku katolíckym humanitárnym organizáciám adresoval výzvu: „Nedovoľte, aby zomrela nádej!“

Projekty sa zameriavajú na finančnú podporu i potravinovú pomoc pre chudobné rodiny a študijné štipendiá. ACN podporuje letné tábory pre deti a ľudí so špeciálnymi potrebami a zároveň zabezpečuje základnú starostlivosť o starých a chorých ľudí. Pomoc prichádza do krajiny, v ktorej má v súčasnosti jedna rodina príjem v priemere okolo 21 amerických dolárov mesačne, ale na prežitie reálne potrebuje okolo 160 dolárov. ACN preto rodinám v núdzi pomáha aj s nákladmi na nájomné.

ACN v Sýrii rovnako podporuje opravy kostolov, ktoré boli poškodené počas občianskej vojny. Sú to miesta, kde sa kresťania môžu stretávať, sláviť bohoslužby a vysluhovať sviatosti, teda prežívať svoju vieru – takýto priestor predstavuje pre nich jeden z mála zdrojov nádeje.

Sestra Joseph-Marie Chanaa v mene študentov ďakuje za podporu vo vzdelávaní.

 

Súčasťou pomoci je tiež udeľovanie 500 univerzitných štipendií, a to s cieľom lepšie pripraviť mladých ľudí na budúcnosť a zabrániť im v emigrácii. „Študenti sú budúcnosťou krajiny,“ hovorí sestra Joseph-Marie Chanaa, rehoľníčka z Kongregácie Sestier dobročinnej lásky sv. Jany Antidy Thouretovej. „Rada by som sa vám poďakovala v mene tých študentov, ktorí s vašou pomocou môžu pokračovať vo vzdelávaní. Nech vás Boh chráni a požehná všetky vaše projekty,“ uviedla v posolstve adresovanom dobrodincom ACN.

Regina Lynchová, riaditeľka projektov ACN, pri návšteve Sýrie na vlastné oči videla, v akom stave je miestne kresťanské spoločenstvo: „Medzi sýrskymi kresťanmi je veľmi rozšírené zúfalstvo. Mnohí však nádej objavujú v iniciatívach Cirkvi. … Radi by sme preto podporili najmä tie iniciatívy, ktoré prinášajú ľuďom v ťažkej situácii nádej.“

Pred vojnou tvorili kresťania v Sýrii približne 10 % populácie. Napriek autoritatívnemu režimu žili v relatívnej slobode. Vojnový konflikt rozvrátil život kresťanských komunít – trpia ničivými následkami vojny. Státisíce kresťanov utiekli do iných krajín; ich podiel na celkovej populácii v krajine výrazne klesol.

Pápež František neustále vyjadruje svoje obavy o Sýriu. Kresťanskej komunite v Sýrii adresoval posolstvo, v ktorom ju ubezpečil: „Nie ste zabudnutí. Cirkev sa naďalej stará o vaše blaho, pretože ste protagonistami Ježišovho poslania na tejto zemi.“

 

Filipe d’Avillez

Foto: ACN