Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa s hlbokým znepokojením dozvedela o zadržaní dvoch kňazov, ktorí vykonávali svoju službu v prístavnom meste Berďansk na juhovýchode Ukrajiny, ktoré od februára 2022 okupuje Rusko.

Redemptoristickí kňazi, ktorých zatkli ruské milície, poskytovali pastoračnú starostlivosť gréckokatolíckym aj rímskokatolíckym farnostiam a sú jedni z mála, ktorí ešte zostali na Ruskom okupovaných územiach.

Podľa oficiálneho vyhlásenia zaslaného ACN, ktoré podpísal arcibiskupský exarcha Stepan Meňok z Doneckého exarchátu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, bolo zadržanie “neopodstatnené a nezákonné”.

Otec Ivan Levickyj C.SS.R., farár chrámu Narodenia Panny Márie v meste Berďansk, a otec Bohdan Heleta C.SS.R., kaplán toho istého chrámu, boli ruskou administratívou uväznení v centre predbežného zadržania v Berďansku a sú obvinení z prípravy teroristického útoku.

Vo vyhlásení zaslanom ACN sa odsudzuje vykonštruované obvinenie duchovných z držby zbraní a výbušnín s tým, že celá senzácia bola zorganizovaná z propagandistických dôvodov.

“Kňazi sú v kňazskej službe už viac ako tri roky a vykonávajú svoju legitímnu pastoračnú činnosť v miestnej farnosti, pričom hlásajú slovo pokoja pre každého človeka,” vysvetľuje exarcha Meňok.

“V čase prehliadky budovy kostola, priľahlej fary a technických priestorov farnosti boli obaja kňazi už vo väzbe, čo znamená, že nemohli nijakým spôsobom kontrolovať tieto priestory, ani činnosť Rosguardu [Národnej gardy Ruska],” upozorňuje ďalej exarcha vo svojom liste.

ACN sleduje tieto smutné udalosti s veľkým znepokojením vzhľadom na opakované správy o nerešpektovaní základných princípov ľudských práv ruskými špeciálnymi službami, ktoré vzali duchovných do väzby.

“Vyzývame na čo najrozsiahlejšie rozšírenie informácií s cieľom oslobodiť uväznených kňazov. Obraciame sa na úrady a všetkých ľudí dobrej vôle so žiadosťou o pripojenie sa k veci prepustenia kňazov, ako aj o intenzívnejšiu modlitbu,” apeluje exarcha vo vyhlásení.

V súlade s touto výzvou ACN prosí všetkých dobrodincov a priateľov, aby sa modlili za skoré prepustenie otca Ivana Levického a otca Bohdana Heletu, ako aj za záruky, aby mohli naďalej nerušene slúžiť duchovným potrebám katolíckych veriacich žijúcich v Berďansku.

 

Text: María Lozano

Foto: ACN