Viaceré kresťanské mimovládne organizácie vypracovali správu Kresťania v Indii pod paľbou (Christians Under Attack in India), ktorá zaznamenáva 300 incidentov proti kresťanom počas roku 2021. Na súčasnom protikresťanskom a protimoslimskom násilí v krajine má svoj podiel vládna Indická ľudová strana (BJP). Narenda Modi, indický premiér a člen tejto nacionalistickej hinduistickej strany, sa koncom októbra stretol vo Vatikáne s pápežom Františkom a možno predpokladať, že Svätý Otec otvoril aj túto aktuálnu tému.

Kresťania v spolkovom štáte Madhjapradéš v centrálnej Indii žijú v strachu, pretože radikálni hinduistickí aktivisti zintenzívnili tlak na domorodé obyvateľstvo. Otec Rocky Shah z katolíckej diecézy Jhabua, zodpovedný za komunikáciu s verejnosťou, vysvetľuje: „Naši ľudia sú zastrašovaní – radikálne hinduistické skupiny vyvíjajú nátlak na kresťanov, aby sa vzdali svojej kresťanskej viery.“

V okrese Jhabua je domorodé obyvateľstvo vo väčšine a kresťanmi sú 4 % z neho; v spolkovom štáte Madhjapradéš tvoria kresťania menej ako 1 % zo 71 miliónov obyvateľov.

„Hinduistickí aktivisti,“ uvádza ďalej pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi otec Shah, „robia kampane a žiadajú zaviesť opatrenia proti kňazom a pastorom, ktorí vedú kresťanské komunity; hrozia demoláciou našich kostolov pod falošnou zámienkou, že boli postavené nezákonne na pozemkoch domorodých obyvateľov.“

Plán hinduistických aktivistov na zničenie kostolov v okrese Jhabua zmaril včasný zásah okresnej správy. „Po hrozbách radikálnych hinduistov bolo nasadených vyše 300 policajtov na ochranu katolíckej katedrály a iných cirkevných zariadení. Teraz bude administratíva okresu vystavená tlaku, aby predvolávala kresťanských kňazov a pastorov, ako aj niektorých vedúcich laikov. Pred okresným úradníkom budú musieť osobne potvrdiť, že sa nestali kresťanmi pod nátlakom,“ uvádza otec Shah.

V januári 2021 totiž vláda spolkového štátu Madhjapradéš schválila prísny zákon proti konverzii, na základe ktorého hrozí až 10 rokov väzenia, ak niekto pod nátlakom konvertuje alebo druhého núti konvertovať na iné náboženstvo, ako je hinduizmus (týka sa to najmä kresťanstva a islamu). Zákon umožňuje každému, aby sa mohol vrátiť k hinduizmu a označuje to za jednoduchý prípad „návratu domov“ (ghar vapasi).

Madhjapradéš patrí k 8 indickým spolkovým štátom (z celkovo 28), v ktorých platia zákony proti konverzii. Schválenie podobných zákonov zvažujú ďalšie spolkové štáty, kde je pri moci nacionalistická hinduistická strana Indická ľudová strana (BJP).

Otec Shah je presvedčený o tom, že zákon proti konverzii je istým druhom prenasledovania kresťanov – hinduistické skupiny pomocou neho otvorene spochybňujú vieru domorodých obyvateľov, ktorí sa stali kresťanmi. Keď vstúpil nový zákon do platnosti, bolo uväznených vyše 12 kresťanov vrátane kňazov a nesmeli sa konať modlitbové zhromaždenia, pretože zúčastneným hrozilo obvinenie z náboženskej konverzie (môže k nemu dôjsť bez akéhokoľvek dôkazu). „Dokonca aj akt kresťanskej lásky k blížnemu môže byť považovaný za nátlak na konverziu.“

Hinduistickí aktivisti podľa vyjadrenia otca Shaha v okresnom centre strany BJP zorganizovali podujatie, na ktorom sa zúčastnil jeden (údajne) na kresťanstvo obrátený člen domorodého kmeňa. Jeho úlohou zjavne bolo povzbudiť miestnych obyvateľov, aby sa vrátili k pôvodnému animistickému náboženstvu, ktoré opustili, keď sa stali kresťanmi. „Zisťovali sme viac o tomto ‚rekonvertovanom kresťanovi‘ a ukázalo sa, že to nebol ani domorodec, ani nežil v našej diecéze. Priviedli ho z územia mimo nášho regiónu, a to len preto, aby demoralizovali domorodých kresťanov,“ hovorí otec Shah.

Kresťanstvo je podľa jeho slov v diecéze Jhabua už „viac ako storočie“ a veriaci sú kresťanmi druhej a tretej generácie. Aktivisti napriek tomu za nimi neustále chodia a presviedčajú ich, aby konvertovali na hinduizmus. Ľudia sú však pevní vo viere a konvertovať nechcú.

Paul Muniya, svätiaci biskup turíčnej cirkvi Shalom v Jhabue, v súvislosti so súčasnou situáciou uvádza: „Administratíva okresu predvoláva našich pastorov, mňa tiež, aby sme preukázali svoje kresťanské korene. Bol som pred úradníkom 22. septembra 2021 a teraz som predvolaný znova.“ A dodáva: „Využijem túto možnosť svedčiť o svojej viere pred úradníkom – nemám čo skrývať.“

Ak bude obťažovanie a prenasledovanie kresťanov zo strany radikálnych hinduistických skupín pokračovať, zvažujú aj právne kroky.

„Zatiaľ budeme spolupracovať s administratívou okresu, pretože niet čo tajiť,“ vraví otec Shah, kňaz, ktorý sám patrí k jednému z domorodých kmeňov. „Naše kostoly boli postavené legálne s riadnym povolením od vládnych úradov. Nemáme žiadne námietky proti tomu, aby sme úradom v prípade potreby predložili všetky doklady.“ Hinduistickí aktivisti podľa neho falošnými obvineniami, ako sú nezákonná náboženská konverzia či nelegálna výstavba kostolov, spôsobujú zmätok. „V mnohých prípadoch si kňazi v svojich domoch vytvoria priestor na modlenie a ten potom aktivisti označia za nelegálny kostol.“

Hinduistickí aktivisti aktuálne obvinili z nelegálnych pokusov o konverziu na kresťanstvo 56 duchovných lídrov vrátane kňazov a pastorov. Miestne úrady si preto viacerých z nich predvolali. Otec Shah vidí ako pozitívne, že sa tým budú zaoberať, a verí, že „pravda po preskúmaní vyjde najavo“.

 

Fotografia: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi