Počas príhovoru po pravidelnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána na Námestí svätého Petra v Ríme Svätý Otec František hovoril o iniciatíve nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi Milión detí sa modlí ruženec.

,,Chcem podporiť túto peknú iniciatívu, v rámci ktorej sa budú deti na celom svete modliť ruženec špeciálne za kritickú situáciu, ktorú spôsobila pandémia.”

Aj na Slovensku sa budú deti modliť 18. a 19. októbra ruženec v školách, škôlkach, nemocniciach, detských domovoch, vo farnostiach a spoločenstvách, no najmä doma.

Tento krát pozýva deti z celého Slovenska k modlitbe aj košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Biskup Forgáč: Horšia ako pandémia fyzická, je pandémia hriechu

Biskup Marek Forgáč pozýva všetkých zapojiť sa do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec ➡️ www.miliondeti.sk

Uverejnil používateľ ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi Streda 7. októbra 2020

V tomto roku chceme deťom predstaviť príbeh svätej Kataríny Labouré. Vo zjaveniach dostala od nebeskej Matky podobu medaily, ktorú mala dať vyrobiť.

Onedlho prišla do Francúzska veľká epidémia cholery.

Katarína a sestry z jej rehole tieto medaily rozdavali chorým a videli, ako sa dejú veľké počty uzdravení, ale aj obrátení.

Preto neskôr dostala táto medaila prívlastok zázračná.

Viac informácií a návod ako sa zapojiť nájdete na webovej stránke tejto iniciatívy.