Diecéza Dinajpur je jednou z najchudobnejších spomedzi 8 diecéz v Bangladéši. Podobne ako v iných častiach tejto prevažne moslimskej krajiny aj na jej území tvoria katolíci len nepatrný počet obyvateľov. Navyše väčšina z nich patrí k etnickým menšinám, čo znamená, že sú znevýhodnení dvojnásobne: pre svoju kresťanskú vieru i pre svoju etnickú príslušnosť. Zažívajú diskrimináciu a neraz sú vystavení násilným útokom. V podstate sa o nich stará jedine Cirkev. Pomáha im žiť dôstojne. Viera je pre ľudí veľmi dôležitá a aktívne sa zúčastňujú na živote Cirkvi.

Farnosť Krista Kráľa v Nijpare sa má čoskoro rozdeliť. Z jej filiálky so sídlom v Singre, do ktorej patrí 20 dedín, sa má stať samostatná farnosť. Veriacim v nej budú slúžiť 2 alebo 3 kňazi. Doteraz však nemali vyriešený závažný problém: chýbal im vhodný dom, v ktorom by kňazi mohli bývať a v ktorom by sa zároveň mohli nachádzať ďalšie priestory potrebné na prácu farnosti, napríklad kancelária či miestnosti na ubytovanie hostí.

Vďaka pomoci našich dobrodincov, ktorí venovali 30 000 €, sa mohla táto nová fara vybudovať. Za hojnej účasti kňazov, sestier a veriacich ju na Veľkú noc 2022 slávnostne posvätil biskup Sebastian Tudu. Počas veľkej slávnosti panovala nesmierna radosť. Pán farár Peter Soreng nám napísal: „Je skvelé, že farnosť môže prijímať duchovnú starostlivosť tohto centra. Spoločenstvo veriacich vám ďakuje a modlí sa za vás všetkých!“

 

Pridajte sa k našim dobrodincom, aby všetky naše projekty mohli by úspešnými príbehmi. Dokážeme to len s Vami!