Na africkom kontinente zastávajú v živote Cirkvi dôležitú úlohu katechéti. Farnosti sa totiž hlavne vo vidieckych oblastiach rozprestierajú na rozsiahlych územiach, pozostávajú z mnohých dedín a kňazi nemôžu byť v rovnakom čase na viacerých miestach. V dedine preto majú katechétu, ktorý sprevádza ľudí na ceste k sviatostiam, modlí sa s nimi a pomáha im rásť vo viere.

Takto je to aj v diecéze Kandi v západoafrickom Benine. Rozprestiera sa na území 33 000 km2 (väčšom ako Belgicko) a pozostáva len zo 14 farností (už čoskoro bude zriadená ďalšia).

Cirkev v Benine čelí veľkým výzvam: krajina je do istej miery kolískou náboženstva voodoo, ktoré je ešte stále rozšírené, a navyše sa v nej zintenzívňuje šírenie islamizmu a terorizmu, ktoré sužujú aj iné západoafrické krajiny.

Na území diecézy Kandi v súčasnosti žije 72 % obyvateľov moslimského vierovyznania a 8 % sa hlási k tradičným africkým náboženstvám; kresťania tvoria pätinu populácie. Keď nie sú riadne poučení o viere, existuje riziko synkretizmu – miešania kresťanskej viery s prvkami iných náboženských tradícií. V úsilí zabezpečiť dobrú formáciu vo viere preto diecéza prevádzkuje katechetické centrum v Gogounou. Každoročne vzdeláva katechétov.

Katechéti za svoju službu vo farnostiach nedostávajú odmenu, svoju prácu vykonávajú dobrovoľne, doslova za „Pán Boh zaplať“. Na uľahčenie služby by im diecéza chcela poskytnúť aspoň vhodné dopravné prostriedky, aby sa po zlých vidieckych cestách mohli pohybovať pohodlnejšie. Ideálne sú motocykle, no miestnej cirkvi chýbajú potrebné finančné prostriedky.

Otec Aurel Djidonou, zodpovedný za projekty v diecéze, nás požiadal: „Prosíme o motocykle pre týchto katechétov, ktorí sa ničoho neboja a sú pripravení položiť život za Krista. S motocyklami budú môcť jazdiť po kopcoch a údoliach, cestách i svahoch a ohlasovať radostnú zvesť, prinášať zarmúteným srdciam pomoc a útechu, prevážať chorých do nemocníc, rozdávať sväté prijímanie slabým a starým. Motocykle nie sú určené na výletné jazdy, budú slúžiť pre dobro všetkých ľudí, a to bez rozdielu.“

 

 

Radi by sme diecéze Kandi prispeli sumou 40 000 €, aby zadovážila 15 motocyklov pre katechétov – do každej farnosti jeden. Pridáte sa?