Otec Darko Anušić je veľmi pracovne vyťažený a neustále v pohybe, pretože v diecéze Banja Luka na severe Bosny a Hercegoviny má na starosti nielen dve farnosti Mrkonjić Grad a Liskovica, ale aj vyučovanie náboženstva v niekoľkých školách, starostlivosť o dva cintoríny a okrem toho musí často vypomáhať aj v iných susedných farnostiach.

Medzi jeho každodenné povinnosti patrí slávenie svätej omše, navštevovanie chorých v ich domovoch a starých ľudí v domove dôchodcov, zároveň pripravuje deti a mladých ľudí na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania a pomedzi to rozváža materiálnu pomoc núdznym.

Netreba dodávať, že aby mohol zvládnuť všetky tieto úlohy, je odkázaný na spoľahlivé vozidlo. Nielenže musí precestovať veľa kilometrov, ale navyše sú podľa jeho slov podmienky na cestách „katastrofálne“ a autobusová doprava prakticky neexistuje. Bez auta sa jednoducho nezaobíde.

Preto sa na nás otec Darko Anušić obrátil s prosbou o pomoc. Potrebuje peniaze na nové vozidlo. Jeho staré auto už jednoducho nezvláda svoju úlohu a obáva sa, že veľmi skoro bude neopraviteľné. Tohto obetavého a pracovitého kňaza nemôžeme sklamať, a preto sa spoliehame na vašu podporu.

 

Suma potrebná na kúpu nového auta je 11 500 eur. Otec Darko a jeho veriaci budú veľmi vďační za váš príspevok.