Diecéza Roraima sa nachádza na severe Brazílie v amazonskej oblasti. Rozkladá sa na obrovskej ploche 225 000 km2, ale je len veľmi riedko osídlená. Odhaduje sa, že na jej území žije vyše 600 000 ľudí; viac ako polovica z nich sú katolíci.

V regióne je 14 domorodých kmeňov. Komunity sa často nachádzajú na brehoch riek a možno sa k nim dostať výlučne po vode. Kňazi pri dlhých a často nebezpečných plavbách čelia rôznym nástrahám. Podmienky na pastoráciu sú tu skutočne ťažké.

Ani v mestách tejto oblasti však nie je situácia jednoduchá. Veľa ľudí z vidieckych oblastí prichádza do chudobných mestských štvrtí. Cítia sa vykorenení a hrozí, že sa stanú obeťami siekt, skĺznu do alkoholizmu, drogovej závislosti alebo sa dostanú do zlej spoločnosti. Cirkev im preto poskytuje dôležitú oporu.

Diecéza Roraima má iba niekoľkých kňazov – 8 diecéznych a 31 rehoľných (ide o misionárov z iných častí Brazílie a Talianska). Ohlasujú radostnú zvesť, vysluhujú sviatosti a podporujú ľudí slovami i skutkami.

Pri zabezpečovaní vlastného živobytia, ako aj potrieb farností sú kňazi odkázaní na omšové milodary, lebo ich veriaci sú chudobní. Súčasný apoštolský administrátor diecézy nás teda požiadal o pomoc: kňazom, ktorí pôsobia v diecéze Roraima, by sme radi odovzdali omšové milodary v celkovej hodnote 25 000 €. Odslúžia sväté omše na úmysly dobrodincov.

 

Nechajte si odslúžiť svätú omšu na Váš úmysel a podporte tak kňazov na periférii sveta.