Čad má rozlohu takmer 1,3 mil. km2 a je dvadsiatou najväčšou krajinou na svete. Osídlený je však riedko, na jeho území žije 16,3 mil. obyvateľov. Časť územia leží na Sahare. Táto stredoafrická krajina patrí medzi najmenej rozvinuté na svete a je prevažne moslimská. Na problémy, ktoré ju trápia, hľadajú mnohí ľudia odpovede v radikalizovanom islame – extrémizmus je tu na vzostupe.

Diecéza Sarh sa nachádza na juhu krajiny. Z 1,6 mil. tamojších obyvateľov je približne 220 000 katolíkov. Stará sa o nich 58 kňazov. Potešiteľné je veľké množstvo povolaní: v súčasnosti absolvuje kňazské vzdelávanie a formáciu 48 miestnych mladých mužov. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi ich pravidelne podporuje.

Thomas (30) už vďaka pomoci našich dobrodincov dosiahol svoj cieľ a bol vysvätený za kňaza. S kňazmi a rehoľnými sestrami prišiel prvýkrát do kontaktu na základnej škole. Rád na nich spomína, pretože – ako hovorí – „bolo s nimi vždy veselo“. „Ako deťom sa nám páčilo, ako s nami títo dospelí zaobchádzali.“ Vtedy nebol pokrstený, sviatosť krstu prijal ako 17-ročný, keď sa zúčastnil na katechézach u otcov komboniánov v Begou. Postupom času v ňom začal silnieť pocit, že by sa mal stať kňazom.

„Každé povolanie je Božím volaním. Je to on, kto volá ľudskú bytosť a usmerňuje ju, aby odpovedala na jeho volanie. No nehovorí priamo, vždy pôsobí prostredníctvom osôb, ktoré nám dáva k dispozícii,“ vraví Thomas. V jeho prípade to boli kamaráti z farnosti a kňaz, s ktorým sa mohol rozprávať o svojom klíčiacom povolaní. Napokon sa rozhodol, že sa stane diecéznym kňazom – v jeho rodnej diecéze sú stále veľmi potrební. Spočiatku mal pochybnosti, či sa má s rodinou porozprávať o svojom povolaní. „Myslel som si, že ak im o tom poviem, rodičia ma prestanú podporovať v ďalšom štúdiu, lebo môj otec ešte nebol kresťanom. Keď som však na rozhovor nabral odvahu, bol veľmi šťastný. Podporoval ma až do svojej smrti pár mesiacov po mojej diakonskej vysviacke. Ostatní príbuzní mali rôzne názory: niektorí boli za, iní proti. A boli i takí, ktorí chceli, aby som sa oženil a mal deti ako môj otec. Nenechal som sa odradiť. Chcel som sa stať kňazom a toto presvedčenie bolo mojou silou. Boh ma pomocou rôznych ľudí sprevádzal aj počas mojej prípravy v seminári. Za diakona som bol vysvätený 5. júna 2021 a za kňaza 4. júna 2022.“

Na ceste ku kňazstvu – a to v rôznych fázach prípravy – je v diecéze Sarh ďalších 48 mladých mužov. Potrebujú našu podporu: nielen naše modlitby, ale i finančnú pomoc na vzdelávanie a formáciu, pretože Cirkev je v tejto žalostne chudobnej krajine na ňu odkázaná.

 

Radi by sme podporili vzdelávanie a formáciu 48 seminaristov diecézy Sarh počas nasledujúceho roka. Pridáte sa? (Na žiadosť projektového oddelenia nie je kvôli bezpečnosti projektových partnerov finančná čiastka uvedená!)