V indickej diecéze Rourkela pracuje 63 sestier z Kongregácie dcér od kríža. Väčšina z nich zvyčajne vyučuje v školách alebo pracuje vo farnostiach. Počas pandémie koronavírusu sú však zaneprázdnené tým, že pomáhajú všetkým, ktorí sú aktuálnou situáciou postihnutí najviac. Starajú o starých, chorých a zdravotne postihnutých ľudí a podporujú aj sezónnych robotníkov – tí sú teraz bez práce a s prázdnymi rukami. India sa medzičasom dostala na 4. miesto medzi krajinami s najvyšším počtom prípadov ochorenia COVID-19. Navyše mnoho miliónov ľudí, predovšetkým práve sezónnych robotníkov a nádenníkov, stratilo svoje príjmy.

Sestry robia, čo môžu, aby im pomohli. Píšu nám: „Nemôžeme zachrániť celý svet, ale môžeme pomôcť aspoň tunajším ľuďom, s ktorými žijeme a pracujeme.“ Niektoré šijú zo stoviek metrov látky ochranné rúška a spolusestry ich rozdeľujú núdznym. Materiál je drahý. Potrebné sú i dezinfekčné prostriedky a rukavice, aby sa podľa možnosti zabránilo šíreniu koronavírusu.

Keďže školy sú pre pandémiu zatvorené, sestry, ktoré pracujú ako učiteľky, nedostali celé mesiace žiadnu mzdu. Ich platy sú pritom hlavným zdrojom príjmu pre komunitu. ACN by im v tejto situácii rada venovala sumu 10 000 €.